EuroHPC Sistemlerine Erişim Modları ve Çağrılar

Erişim Modları

Ortak girişim tarafından finanse edilen süper bilgisayarlara erişim süresi tahsisi, EuroHPC Ortak Girişimi Konsey Yönetmeliği ve Ortak Girişimi’in Erişim Politikası’nda belirtilen ilkelere göre düzenlenecektir.

Bu ilkelere göre bilimsel, endüstriyel ve kamu sektörü kullanıcıları için altı farklı erişim modu bulunmaktadır:

Aslında endüstriyel kullanıcılar için iki tip kaynak kullanımı tanımlanabilir:

  • Araştırma ve İnovasyon (R&I) Erişimi: Araştırma ve inovasyon için kaynaklar endüstriyel kullanıcılar için yukarıda belirtilen değerlendirmeye dayalı erişim modları kullanılacaktır. Araştırma sonuçlarının yayınlanması gerekmektedir.

  • Ticari Erişim: Endüstriyel kullanıcılar sivil uygulamalar için değerlendirmeye dayalı bir süreç olmadan ödeme yaparak kaynakları kullanabilmeleri planlanmaktadır.

İlgili erişim modlarına başvurular, PRACE Değerlendirme Sayfası üzerinden yapılabilmektedir.

Başvuru prosedürleri hakkında bilgi edinmek için tıklayınız…

EuroHPC Çağrıları

Kıyaslama (Benchmark) ve Geliştirme Çağrıları

EuroHPC Ortak Girişimi Kıyaslama ve Geliştirme Erişim çağrılarının amacı, araştırmacılara ve HPC uygulama geliştiricilerine, aşırı ölçekli ve/veya normal bir projeye başvurmadan önce, gerçekleşmesi yakın/mevcut EuroHPC Pre-exascale ve/veya Petascale sisteminde uygulamalarını geliştirme, test etme ve optimize etme fırsatı vererek onları desteklemektir.

İlgili teklif çağrıları başvuruya sürekli açık çağrılardır. Değerlendirme süreci, başvuru tarihinden itibaren maksimum iki hafta içerisinde tamamlanır ve onaylanması durumunda ilgili kaynak tahsisi sağlanır. Teklifler için 2023 yılı son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2023 – 11:00 AM CET

1 Temmuz 2023 – 11:00 AM CEST

1 Şubat 2023 – 11:00 AM CET

1 Ağustos 2023 – 11:00 AM CEST

1 Mart 2023 – 11:00 AM CET

1 Eylül 2023 – 11:00 AM CEST

1 Nisan 2023 – 11:00 AM CEST

1 Ekim 2023 – 11:00 AM CEST

1 Mayıs 2023 – 11:00 AM CEST

1 Kasım 2023 – 11:00 AM CET

1 Haziran 2023 – 11:00 AM CEST

1 Aralık 2023 – 11:00 AM CET

Proje önerileri, PRACE Değerlendirme Sayfası aracılığıyla, herhangi bir zamanda sunulabilir (sürekli açık). Projelerin değerlendirilmesi, her ay sabit bir tarihten sonra yapılır (kesme tarihi olarak anılır). Tahsis süreleri, kıyaslama çağrısı için iki veya üç ay, geliştirme çağrısı için ise 6 ay veya bir yıldır. Geliştirme çağrısı için tahsis iki kere yenilenebilir.

Kıyaslama ve Geliştirme Erişim Çağrıları için EuroHPC JU Sistemleri

Sistem/Hesaplama Bölümü

Mimari

Ülke

Kıyaslama

Geliştirme

Node Saati

Çekirdek/Saat

Node Saati

Çekirdek/Saat

LUMI-C

HPC Cray EX

Finlandiya (CSC)

7 000

896 000

15 000

1 920 000

LUMI-G

HPC Cray EX

Finlandiya (CSC)

20 000

1 280 000

N/A

N/A

Vega CPU

BullSequana XH2000

Slovenya (IZUM)

5 000

640 000

10 000

1 280 000

Vega GPU

BullSequana XH2000

Slovenya (IZUM)

400

51 200

1 000

128 000

Karolina CPU

HPE Apollo 2000 Gen10 Plus, x86_64

Çekya (IT4I)

7 000

896 000

15 000

1 920 000

Karolina GPU

HPE Apollo 6500 Gen10 Plus, Nvidia GPGPU

Çekya (IT4I)

1 000

128 000

3 000

384 000

Discoverer

Atos BullSequana XH2000

Bulgaristan

7 000

896 000

15 000

1 920 000

Meluxina CPU

Atos BullSequana XH2000

Lüksemburg

7 100

908 800

15 300

1 958 400

Meluxina GPU

Atos BullSequana XH2000

Lüksemburg

1 000

64 000

3 000

192 000

Meluxina FPGA

Atos BullSequana X430 A5

Lüksemburg

1 500

-

5 000

-

Kıyaslama ve Geliştirme Çağrıları için daha fazla bilgi almak üzere ilgili web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz:

Düzenli Erişim Çağrısı

EuroHPC Ortak Girişimi Düzenli Erişim Modu, büyük ölçekli kaynaklar gerektiren veya önemli bilgi işlem ve depolama kaynaklarına daha sık erişim gerektiren araştırma alanlarına, endüstriye (açık Ar-Ge) ve kamu sektörü uygulamalarına hizmet etmek için tasarlanmıştır. Bu erişim modu, çoğunlukla EuroHPC JU peta-ölçekli sistemlerine ait kaynakları tahsis etmektedir.

Düzenli erişim modu teklif çağrısı, son başvuru tarihinden en fazla dört ay sonra kaynaklara erişim sağlanacak şekilde sürekli olarak açıktır. Teklifler için bir sonraki gösterge niteliğindeki son tarihler şunlardır:

Tahsisler, projelerin devamı için başvurma seçeneği ile bir (1) yıl süreyle verilir. Bu devam, usulüne uygun olarak gerekçelendirilecek, maksimum bir (1) ek yılla sınırlı olacak ve devam etmekte olan ihale edilen projelerinin değerlendirmesine bağlı olacaktır.

Başvuru Sahipleri (Proje Yürütücüleri (PI)) herhangi bir zamanda yalnızca bir Düzenli Erişime hak kazanabilirler.

Proje başvuruları PRACE Değerlendirme Sayfası aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Düzenli Erişim Çağrısı için EuroHPC JU Sistemleri

Sistem/Hesaplama Bölümü

Mimari

Ülke

Toplam Çekirdek/Saat

Talep Edilebilecek Minimum Çekirdek/Saat

Vega CPU

BullSequana XH2000

Slovenya (IZUM)

75 milyon

10 milyon

Vega GPU

BullSequana XH2000

Slovenya (IZUM)

1.5 milyon

0.5 milyon

Meluxina CPU

Atos BullSequana XH2000

Lüksemburg (LuxProvide)

65.5 milyon

10 milyon

Meluxina GPU

Atos BullSequana XH2000

Lüksemburg (LuxProvide)

11.1 milyon

2 milyon

Karolina CPU

HPE Apollo 2000Gen10 Plus ve HPE Apollo 6500

Çekya (IT4I)

60 milyon

10 milyon

Karolina GPU

HPE Apollo 2000Gen10 Plus ve HPE Apollo 6500

Çekya (IT4I)

6 milyon

1 milyon

Discoverer

Atos BullSequana XH2000

Bulgaristan (Sofiatech)

104 milyon

10 milyon

Düzenli Erişim Çağrısı için daha fazla bilgi almak üzere ilgili web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Aşırı Ölçekli Erişim Çağrısı

Aşırı Ölçekli Erişim çağrısı, yüksek etkili ve yüksek kazançlı yenilikçi araştırmalarla HPC uygulamalarını hedefliyor.

Çağrı, hesaplama süresi, veri depolama ve destek kaynakları açısından son derece büyük tahsislere olan ihtiyacı ve kullanım kapasitesini gerekçelendiren bilim, endüstri ve kamu sektörünün tüm alanlarına açıktır.

  • 15 Aralık 2022 - 10:00 (Lüksemburg Saati)

  • 28 Nisan 2023 - 10:00 (Lüksemburg Saati)

  • 28 Eylül 2023 - 10:00 (Lüksemburg Saati)

Tahsisler, projelerin devamı için başvurma seçeneği ile bir (1) yıl süreyle verilir. Bu devam, usulüne uygun olarak gerekçelendirilecek, maksimum bir (1) ek yılla sınırlı olacak ve devam etmekte olan ihale edilen projelerinin değerlendirmesine bağlı olacaktır.

Başvuru Sahipleri (Proje Yürütücüleri (PI)) herhangi bir zamanda yalnızca bir Aşırı Ölçekli Erişime hak kazanabilirler.

Proje başvuruları PRACE Değerlendirme Sayfası aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Aşırı Ölçekli Erişim Çağrısı için EuroHPC JU Sistemleri

Sistem/Hesaplama Bölümü

Mimari

Ülke

Toplam Çekirdek/Saat (Node Saati)

Talep Edilebilecek Minimum Çekirdek/Saat

Leonardo BOOSTER

BullSequana XH2000

İtalya (CINECA)

189 milyon (5.9 milyon)

20 milyon

LUMI-C

HPC Cray EX

Finlandiya (CSC)

826.7 milyon (6.5 milyon)

80 milyon

LUMI-G

HPC Cray EX

Finlandiya (CSC)

689 milyon (10.8 milyon)

55 milyon

  • Leonardo BOOSTER hakkında özel teknik bilgiler için prace-tech@cineca.it adresinden CINECA ile iletişime geçebilirsiniz.

Aşırı Ölçekli Erişim Çağrısı için daha fazla bilgi almak üzere ilgili web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Endüstriyel Kullanıcılar için Diğer Çağrılar

FF4EuroHPC

FF4EuroHPC KOBİ’lerin yüksek performanslı bilgi işlem teknolojilerine erişimi kolaylaştırmaya yardımcı olan ve KOBİ’lerin Avrupa’nın üst düzey HPC hizmetlerini kullanarak benzersiz ürünler geliştirmeleri ve daha rekabetçi hale gelebilmelerini hedefleyen bir Avrupa girişimidir.

FF4EuroHPC hakkındaki ayrıntılı bilgiye web sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Eylül 2020’nin başında başlayan FF4EuroHPC projesi üç yıl sürecek olup, proje Universitaet Stuttgart (USTUTT, Almanya) tarafından koordine edilmekte ve diğer 5 ortaktan oluşmaktadır: Scapos AG (Almanya), Teratec (Fransa), CINECA (Italya), CESGA (İspanya) ve Arctur (Slovenya). Ortaklar, KOBİ’lerin projelerini başarıya dönüştürmesine, iş zorluklarını çözmesine ve yenilikçi iş fırsatları geliştirmesine yardımcı olacaktır.

Proje konsorsiyumu, 2013 ve 2018 yılları arasında yürütülen Fortissimo ve Fortissimo 2 projelerinde deneyime sahip özel-kamu sektöründen 6 HPC uzman kuruluşundan oluşmaktadır. Tamamlanan Fortissimo ve Fortissimo 2 projelerinin detayları için tıklayınız.

FF4EuroHPC Başvurusu ve Değerlendirme

KOBİ’ler için toplamda iki açık çağrı sunulmuştur. İlgili çağrılar kapsamında çeşitli uygulama alanlarından Avrupa KOBİ’lerinden gelen problemleri ve zorlukları ele alan projelerin desteklenmesi planlanmıştır. Mühendislik, imalat veya Avrupa için hızlı ekonomik büyüme veya belirli ekonomik etki gösterebilecek sektörler tercih edilmektedir.

Açık çağrıya başvuru yapıp kabul edilen projeler bulut tabanlı HPC sistemi üzerinde gerçekleştirilecektir. Projelerin başarı öyküleriyle sonuçlanarak endüstri topluluğuna ilham vermesi hedeflenmektedir.

FF4EuroHPC tarafından sunulan ilk çağrıya 25 Avrupa ülkesinden (ek olarak Kanada’nın da yer aldığı) 68 proje başvurusu olmuştur. Bunlardan 16 tanesi Haziran 2021 itibari ile desteklenmeye başlanmıştır. İlk çağrıda desteklenen projeler hakkındaki bilgiye aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

PRACE SHAPE

PRACE’in ücretsiz SHAPE programı (SME HPC Adoption Programme in Europe) Avrupa’da yer alan KOBİ’lere HPC alanında farkındalık kazandırmak, HPC kullanarak ürün kalitelerini iyileştirmek, teslimat sürelerini kısaltmak, rekabet gücünü arttırarak KOBİ’lerin yenilikçi hizmetler yaratmasını hedefler.

2013 yılından bu yana SHAPE; hesaplamalı akışkanlar dinamiği, çelik döküm, tıp, genom, çevre ve yenilenebilir enerjiler, yapay zekâ gibi birçok alanda Avrupa’da yer alan 60’dan fazla KOBİ’nin HPC kullanımlarının somut faydalarını göstermeyi sağlamıştır.

Program, KOBİ’lerin hem PRACE altyapısına ücretsiz erişimini hem de PRACE altyapı uzmanından ücretsiz bir şekilde destek almasını sağlar. PRACE uzmanı KOBİ’nin HPC tabanlı çözümünü değerlendirmede ve geliştirmede KOBİ ile birlikte çalışır.

PRACE SHAPE Başvurusu ve Değerlendirme

PRACE SHAPE programı çağrıları yılda iki kez olmak üzere genellikle Nisan-Haziran ve Ekim-Aralık döneminde yapılır.

KOBİ’ler programa çevrimiçi veya indirilebilir form aracılığıyla başvuruda bulunabilir (bu aşamada PRACE’den rehberlik de alınabilir). Başvurular, PRACE tarafından atanan bir komite tarafından incelenir. KOBİ’nin iş gerekçesinin gücüne ve önerilen çalışmanın teknik fizibilitesine dayalı olarak gözden geçirilir ve değerlendirilir.

SHAPE programına başvuran başarılı adaylar, altyapı ve uzman desteğini ücretsiz olarak alırlar ancak KOBİ’lerden aşağıdakileri gerçekleştirmeleri beklenir.

  • PRACE uzmanı ile çalışarak projeye katkıda bulunularak gerekli eforun sağlanması

  • Projenin tanıtımına yardımcı olunması (örnek: KOBİ’nin çevrimiçi kanalları, sektör yayınları vb.)

  • Proje sonuçları hakkında proje sonu teknik bir yazı hazırlanması

  • Projenin tamamlanmasını takip eden aylarda, işletme etkisinin değerlendirilmesine yardımcı olması için takip raporu hazırlanması

SHAPE çağrıları hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili siteyi ziyaret ediniz.