EuroHPC Sistemlerine Erişim Modları ve Çağrılar

Erişim Modları

Ortak girişim tarafından finanse edilen süper bilgisayarlara erişim süresi tahsisi, EuroHPC Ortak Girişimi Konsey Yönetmeliği ve Ortak Girişimi’in Erişim Politikası’nda belirtilen ilkelere göre düzenlenecektir.

Bu ilkelere göre bilimsel, endüstriyel ve kamu sektörü kullanıcıları için altı farklı erişim modu bulunmaktadır:

 • Aşırı ölçekte

 • Düzenli

 • Kıyaslama (Benchmark)

 • Geliştirme

 • Akademi için hızlı erişim

 • Endüstri için hızlı erişim

Aslında endüstriyel kullanıcılar için iki tip kaynak kullanımı tanımlanabilir:

 • Araştırma ve inovasyon: Araştırma ve inovasyon için kaynaklar endüstriyel kullanıcılar için yukarıda belirtilen değerlendirmeye dayalı erişim modları kullanılacaktır. Araştırma sonuçlarının yayınlanması gerekmektedir.

 • Ticari: Endüstriyel kullanıcılar sivil uygulamalar için değerlendirmeye dayalı bir süreç olmadan ödeme yaparak kaynakları kullanabilmeleri planlanmaktadır.

EuroHPC Çağrıları

Kıyaslama (Benchmark) ve Geliştirme Çağrıları

EuroHPC Ortak Girişimi Kıyaslama ve Geliştirme Erişim Modları için Teklif Çağrıları, gönderim tarihinden itibaren maksimum iki hafta kaynak erişim başlangıç tarihi olacak şekilde sürekli açık çağrılardır. Teklifler için 2022 yılı son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2022 – 11:00 AM CET

1 Temmuz 2022 – 11:00 AM CEST

1 Şubat 2022 – 11:00 AM CET

1 Ağustos 2022 – 11:00 AM CEST

1 Mart 2022 – 11:00 AM CET

1 Eylül 2022 – 11:00 AM CEST

1 Nisan 2022 – 11:00 AM CEST

1 Ekim 2022 – 11:00 AM CEST

1 Mayıs 2022 – 11:00 AM CEST

1 Kasım 2022 – 11:00 AM CET

1 Haziran 2022 – 11:00 AM CEST

1 Aralık 2022 – 11:00 AM CET

EuroHPC Ortak Girişimi Kıyaslama ve Geliştirme Erişim çağrılarının amacı, araştırmacılara ve HPC uygulama geliştiricilerine, aşırı ölçekli ve/veya normal bir projeye başvurmadan önce, gerçekleşmesi yakın/mevcut EuroHPC Pre-exascale ve/veya Petascale sisteminde uygulamalarını geliştirme, test etme ve optimize etme fırsatı vererek onları desteklemektir. Proje önerileri, PRACE Değerlendirme Sayfası aracılığıyla, herhangi bir zamanda sunulabilir (sürekli açık). Projelerin değerlendirilmesi, her ay sabit bir tarihten sonra yapılır (kesme tarihi olarak anılır). Tahsis süreleri, kıyaslama çağrısı için iki veya üç ay, geliştirme çağrısı için ise 6 ay veya bir yıldır. Geliştirme çağrısı için tahsis iki kere yenilenebilir.

Kıyaslama ve Geliştirme Çağrıları için daha fazla bilgi almak için ilgili web sayfalarını ziyaret ediniz:

Düzenli Erişim Çağrısı

EuroHPC Ortak Girişimi Düzenli Erişim Modu için Teklif Çağrısı, kesinti tarihinden en fazla iki ay sonra kaynaklara erişim başlangıç tarihi olacak şekilde sürekli olarak açıktır. Teklifler için bir sonraki gösterge niteliğindeki son tarihler şunlardır:

 • 4 Mart 2022 - 10:00 CET

 • 1 Temmuz 2022 - 10:00 CEST

 • 4 Kasım 2022 - 10:00 CET

Tahsisler, projelerin devamı için başvurma seçeneği ile bir (1) yıl süreyle verilir. Bu devam, usulüne uygun olarak gerekçelendirilecek, maksimum bir (1) ek yılla sınırlı olacak ve devam etmekte olan ihale edilen projelerinin değerlendirmesine bağlı olacaktır. Başvuru Sahipleri (Baş Müfettişler) herhangi bir zamanda yalnızca bir Düzenli Erişime hak kazanabilirler.

Düzenli erişim modu, büyük ölçekli kaynaklar gerektiren veya önemli bilgi işlem ve depolama kaynaklarına daha sık erişim gerektiren araştırma alanlarına, endüstriye (açık Ar-Ge) ve kamu sektörü uygulamalarına hizmet etmek için tasarlanmıştır. Bu erişim modu, kaynakları çoğunlukla EuroHPC peta ölçekli sistemlerinden dağıtacaktır.

Düzenli Erişim Çağrısı için daha fazla bilgi almak için ilgili web sayfasını ziyaret ediniz.

Endüstriyel Kullanıcılar için Diğer Çağrılar

FF4EuroHPC

FF4EuroHPC KOBİ’lerin yüksek performanslı bilgi işlem teknolojilerine erişimi kolaylaştırmaya yardımcı olan ve KOBİ’lerin Avrupa’nın üst düzey HPC hizmetlerini kullanarak benzersiz ürünler geliştirmeleri ve daha rekabetçi hale gelebilmelerini hedefleyen bir Avrupa girişimidir.

FF4EuroHPC hakkındaki ayrıntılı bilgiye web sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Eylül 2020’nin başında başlayan FF4EuroHPC projesi üç yıl sürecek olup, proje Universitaet Stuttgart (USTUTT, Almanya) tarafından koordine edilmekte ve diğer 5 ortaktan oluşmaktadır: Scapos AG (Almanya), Teratec (Fransa), CINECA (Italya), CESGA (İspanya) ve Arctur (Slovenya). Ortaklar, KOBİ’lerin projelerini başarıya dönüştürmesine, iş zorluklarını çözmesine ve yenilikçi iş fırsatları geliştirmesine yardımcı olacaktır.

Proje konsorsiyumu, 2013 ve 2018 yılları arasında yürütülen Fortissimo ve Fortissimo 2 projelerinde deneyime sahip özel-kamu sektöründen 6 HPC uzman kuruluşundan oluşmaktadır. Tamamlanan Fortissimo ve Fortissimo 2 projelerinin detayları için tıklayınız.

FF4EuroHPC Başvurusu ve Değerlendirme

KOBİ’ler için toplamda iki açık çağrı sunulmuştur. İlgili çağrılar kapsamında çeşitli uygulama alanlarından Avrupa KOBİ’lerinden gelen problemleri ve zorlukları ele alan projelerin desteklenmesi planlanmıştır. Mühendislik, imalat veya Avrupa için hızlı ekonomik büyüme veya belirli ekonomik etki gösterebilecek sektörler tercih edilmektedir.

Açık çağrıya başvuru yapıp kabul edilen projeler bulut tabanlı HPC sistemi üzerinde gerçekleştirilecektir. Projelerin başarı öyküleriyle sonuçlanarak endüstri topluluğuna ilham vermesi hedeflenmektedir.

FF4EuroHPC tarafından sunulan ilk çağrıya 25 Avrupa ülkesinden (ek olarak Kanada’nın da yer aldığı) 68 proje başvurusu olmuştur. Bunlardan 16 tanesi Haziran 2021 itibari ile desteklenmeye başlanmıştır. İlk çağrıda desteklenen projeler hakkındaki bilgiye aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

PRACE SHAPE

PRACE’in ücretsiz SHAPE programı (SME HPC Adoption Programme in Europe) Avrupa’da yer alan KOBİ’lere HPC alanında farkındalık kazandırmak, HPC kullanarak ürün kalitelerini iyileştirmek, teslimat sürelerini kısaltmak, rekabet gücünü arttırarak KOBİ’lerin yenilikçi hizmetler yaratmasını hedefler.

2013 yılından bu yana SHAPE; hesaplamalı akışkanlar dinamiği, çelik döküm, tıp, genom, çevre ve yenilenebilir enerjiler, yapay zekâ gibi birçok alanda Avrupa’da yer alan 60’dan fazla KOBİ’nin HPC kullanımlarının somut faydalarını göstermeyi sağlamıştır.

Program, KOBİ’lerin hem PRACE altyapısına ücretsiz erişimini hem de PRACE altyapı uzmanından ücretsiz bir şekilde destek almasını sağlar. PRACE uzmanı KOBİ’nin HPC tabanlı çözümünü değerlendirmede ve geliştirmede KOBİ ile birlikte çalışır.

PRACE SHAPE Başvurusu ve Değerlendirme

PRACE SHAPE programı çağrıları yılda iki kez olmak üzere genellikle Nisan-Haziran ve Ekim-Aralık döneminde yapılır.

KOBİ’ler programa çevrimiçi veya indirilebilir form aracılığıyla başvuruda bulunabilir (bu aşamada PRACE’den rehberlik de alınabilir). Başvurular, PRACE tarafından atanan bir komite tarafından incelenir. KOBİ’nin iş gerekçesinin gücüne ve önerilen çalışmanın teknik fizibilitesine dayalı olarak gözden geçirilir ve değerlendirilir.

SHAPE programına başvuran başarılı adaylar, altyapı ve uzman desteğini ücretsiz olarak alırlar ancak KOBİ’lerden aşağıdakileri gerçekleştirmeleri beklenir.

 • PRACE uzmanı ile çalışarak projeye katkıda bulunularak gerekli eforun sağlanması

 • Projenin tanıtımına yardımcı olunması (örnek: KOBİ’nin çevrimiçi kanalları, sektör yayınları vb.)

 • Proje sonuçları hakkında proje sonu teknik bir yazı hazırlanması

 • Projenin tamamlanmasını takip eden aylarda, işletme etkisinin değerlendirilmesine yardımcı olması için takip raporu hazırlanması

SHAPE çağrıları hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili siteyi ziyaret ediniz.