Inno4scale Çağrısı

Avrupa Exascale Süper Bilgisayarlarındaki Uygulamalar için Yenilikçi Algoritmalar Proje Çağrısı

EuroHPC Ortak Girişimi (EuroHPC JU) Avrupa’daki Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) ekosistemine öncülük etmek için finansman sağlayan bir kuruluştur.

Inno4scale (Innovative Algorithms for Applications on European Exascale Supercomputers) Projesi, EuroHPC JU tarafından desteklenen altyapılarda (https://eurohpc-ju.europa.eu/supercomputers/our-supercomputers_en) çalışacak uygulamalar için yeni algoritmalar geliştirerek, bu kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda açılan çağrı, exascale sistemlerdeki önemli uygulamalarla ilgili olan PoC (Proof of Concept) çalışmalarının geliştirilmesine finansal destek sağlayacaktır. Bu proje ile exascale sistemlerinin tam potansiyelini ortaya çıkarabilecek uygulamaların belirlenmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çağrı, önemli sayısal problemlerin çözümleri için yeni kavramlar tanımlayan ve exascale süper bilgisayarlardaki kullanım durumları ile ilgili çalışmalar yapan araştırmacılara yöneliktir.

Çağrı detayları aşağıda yer almaktadır.

Proje Sayfası: https://www.inno4scale.eu/calls/

Proje Süresi: 12 ay (en geç 1 Şubat 2024’te başlaması bekleniyor)

Bütçe: Gösterge niteliğindeki toplam finansman bütçesi 4 milyon Euro’dur. Teklif başına maksimum finansman talebi ise 200.000 Euro’dur (tüm katılımcıları kapsar).

Finansman Kısıtlamaları: Önerilen bir yenilik çalışması için desteklenecek maksimum çalışma süresi (toplamda) 24 PM’dir. Yalnızca bir AB Üye Devletinde veya EuroHPC Ortak Girişimi (EuroHPC JU) üyesi olan ilişkili ülkelerde bulunan kuruluşlar fon almaya uygundur. Gerçek kişiler (bireyler) fon almaya uygun değildir.

Son başvuru tarihi: Tüm başvurular 28 Eylül 2023 tarihinde Brüksel yerel saati ile 17:00’ye kadar yapılmalıdır.

Proje önerileri İngilizce olmalıdır ve proje öneri başvuruları yalnızca elektronik ortamda yapılır. Proje öneri sahiplerinin son teslim tarihinden önce proje dokümanlarının taslak versiyonlarını (son teslim tarihine kadar güncellenebilir) sunmaları gerekmektedir.

Proje öneri teklifleri temel olarak iki formdan oluşmaktadır. Birincisi çevrimiçi başvuru sistemindeki (https://pracecalls.eu/calls/26) tüm proje ortakları hakkında bilgileri içerecek olan idari bilgilerin yer aldığı formdur (Bölüm A). İkincisi ise aşağıdaki talimatlara uygun şekilde doldurulan proje önerisi ayrıntılarını içeren (proje özeti, algoritmanın konsepti-tasarımı, etki değeri, iş paketleri vb.) bir PDF belgesidir (Bölüm B). Word formatında sunulan ve güncel versiyonu proje başvuru sayfasında sunulan (https://www.inno4scale.eu/calls/submission/) form doldurulduktan sonra çevrimiçi başvuru sayfasına PDF olarak yüklenmelidir. PDF belgesinin boyutu 5.0 MB’ı geçmemelidir.

Bölüm B (teklifin ana bölümü) 10 sayfayı geçmemelidir (B Bölümü kapak sayfası hariç). Word formatındaki proje önerisi formunun metin kısmı 11 punto Arial yazı tipinden küçük olmamalıdır. Uzunluğu (kapak sayfası hariç) 10 sayfa sınırını aşacak şekilde sunulan teklifler, herhangi bir değerlendirme yapılmadan reddedilecektir.

Proje önerisi başvuru linkine erişim, proje başvuru formunun güncel versiyonu ve ayrıntılı çağrı başvuru bilgileri, uygulanacak değerlendirme kriterleri hakkında bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.inno4scale.eu/calls/submission/

Proje ile ilgili sıkça sorulan sorular hakkında bilgi edinmek için https://www.inno4scale.eu/calls/faq/ linkini tıklayabilirsiniz.

Ayrıca, proje başvurusu değerlendirme kontrol listesini de proje başvurusundan önce başvuru sahiplerinin ayrıntılı olarak incelemesi önemle tavsiye edilmektedir:

https://www.inno4scale.eu/calls/proposer-evaluator-check-list/

Not

Çağrı ile ilgili 22 Ağustos 2023 (3:00 PM - 4:00 PM İstanbul) ve 29 Ağustos 2023 (3:00 PM - 4:00 PM İstanbul) tarihlerinde bilgilendirme toplantılarının yapılması planlanmaktadır. Toplantıya katılım için kayıt olmak gerekmektedir. Ayrıntılı bilgilere aşağıdaki sayfadan ulaşabilirsiniz:

https://www.inno4scale.eu/events/