Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA)

Genel

Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA), 120 farklı araştırma kurumundan 3600’dan fazla araştırmacıya, bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak üzere yüksek performanslı hesaplama ve depolama kaynakları ile doğrudan hizmet veren, farklı kamu kurumları ve araştırma enstitüleriyle ortak projeler gerçekleştiren ve altyapının servise alınmasından itibaren 14 tane Avrupa Birliği Çerçeve Program Projesinde yer alan stratejik önemi büyük bir Ulusal Araştırma e-Altyapısıdır.

Yüksek başarımlı hesaplama, veri yoğun hesaplama, bilimsel veri ambarları ve bulut hesaplama gibi servisler TÜBİTAK ULAKBİM Yüksek Başarımlı Hesaplama Grubu tarafından işletimi yapılmakta olan ve 2010 yılı sonuna kadar TR-Grid, 2011 itibariyle TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile TRUBA ismi ile anılmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM, 2003 senesinde kurum bütçesi ile satın aldığı 128 adet PC kümesi ile yüksek başarımlı hesaplama çalışmalarına başlamış, ulusal araştırmacılardan gelen talep ve ayrıca uluslararası projelerde kazanılan deneyim ve başarıların etkisiyle 2006-2008 yıllarında TUGA (Türk Ulusal Grid Altyapısı / TR-Grid) projesini gerçekleştirmiştir.

2009 yılında DPT Araştırma Altyapısı Proje Çağrısına başvurularak “TR-Grid Araştırma e-Altyapısının Güçlendirilmesi” projesi sunulmuştur. Bu proje ile TRUBA 2011 yılı sonuna kadar DPT tarafından desteklenmiştir.

2012-2019 yıllarında bir önceki projenin devamı niteliğindeki “Türk Ulusal e-Bilim e-Altyapısını Güçlendirmesi” projesi Kalkınma Bakanlığı’ndan alınan destek ile altyapının genişletilmesi ve mevcut teknolojilerle güncelleştirilmesi sürdürülmüştür.

Günümüzde “TRUBA 2023” projesi ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile desteklenmeye devam etmektedir.

Kaynaklar

Yüksek hesaplama ve depolama gücüne sahip olan TRUBA, 25.000’den fazla işlemci çekirdeği, teorik 1.3 Tflops; 48+96+72 adet grafik işlemci ve teorik 1.7 Tflops; 14 PByte veri depolama alanıyla, ülkemizde hesaplamalı bilimler alanında çalışan araştırmacılara ve AR-GE faaliyetleri sürdüren kurumlara hizmet vermektedir.

Kullanım

TRUBA, birçok farklı disiplinden araştırmacıya üniversite, kamu ve endüstri ayrımı gözetmeksizin hizmet vermektedir.

  • 13M çekirdek saat/ay

  • >3600 kayıtlı araştırmacı

  • >350 aynı anda kullanan araştırmacı

  • >100 ARDEB ve Bilimsek Araştırma Proje desteği

  • Kurumsal iş birlikleri: AFAD, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kandilli Rasathanesi, TUSAŞ, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK TUG, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK KARE