PRACE SHAPE Programı

PRACE’in ücretsiz SHAPE programı (SME HPC Adoption Programme in Europe) Avrupa’da yer alan KOBİ’lere HPC alanında farkındalık kazandırmak, HPC kullanarak ürün kalitelerini iyileştirmek, teslimat sürelerini kısaltmak, rekabet gücünü arttırarak KOBİ’lerin yenilikçi hizmetler yaratmasını hedefler.

2013 yılından bu yana SHAPE; hesaplamalı akışkanlar dinamiği, çelik döküm, tıp, genom, çevre ve yenilenebilir enerjiler, yapay zekâ gibi birçok alanda Avrupa’da yer alan 60’dan fazla KOBİ’nin HPC kullanımlarının somut faydalarını göstermeyi sağlamıştır.

Program, KOBİ’lerin hem PRACE altyapısına ücretsiz erişimini hem de PRACE altyapı uzmanından ücretsiz bir şekilde destek almasını sağlar. PRACE uzmanı KOBİ’nin HPC tabanlı çözümünü değerlendirmede ve geliştirmede KOBİ ile birlikte çalışır.

Başvuru ve Değerlendirme

PRACE SHAPE programı çağrıları yılda iki kez olmak üzere genellikle Nisan-Haziran ve Ekim-Aralık döneminde yapılır.

KOBİ’ler programa çevrimiçi veya indirilebilir form aracılığıyla başvuruda bulunabilir (bu aşamada PRACE’den rehberlik de alınabilir). Başvurular, PRACE tarafından atanan bir komite tarafından incelenir. KOBİ’nin iş gerekçesinin gücüne ve önerilen çalışmanın teknik fizibilitesine dayalı olarak gözden geçirilir ve değerlendirilir.

SHAPE programına başvuran başarılı adaylar, altyapı ve uzman desteğini ücretsiz olarak alırlar ancak KOBİ’lerden aşağıdakileri gerçekleştirmeleri beklenir.

  • PRACE uzmanı ile çalışarak projeye katkıda bulunularak gerekli eforun sağlanması

  • Projenin tanıtımına yardımcı olunması (örnek: KOBİ’nin çevrimiçi kanalları, sektör yayınları vb.)

  • Proje sonuçları hakkında proje sonu teknik bir yazı hazırlanması

  • Projenin tamamlanmasını takip eden aylarda, işletme etkisinin değerlendirilmesine yardımcı olması için takip raporu hazırlanması

SHAPE çağrıları hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili siteyi ziyaret ediniz.