Yapılan Çalışmalarda TRUBA’ya Türkçe ve İngilizce Teşekkür Örnekleri

TRUBA hesaplama kaynaklarını araştırmacılar arasında verimli bir şekilde paylaştırabilmek adına, araştırmacılarımızdan TRUBA kaynaklarını kullanarak daha önceden yapmış olduğu veya ileride yapacağı çalışmalar hakkında (makale, tez, bildiri, poster sunumu, vb.) geri bildirim beklenmektedir. Bu bildirimler doğrultusunda kullanıcılara TRUBA kaynaklarından hesaplama zamanı tahsisine gidilecektir. TRUBA kaynaklarını kullanarak yaptığınız bilimsel araştırma ve çalışmalarınızın sonucundaki yayınlarınızı https://portal.truba.gov.tr adresindeki Yayınlarım menüsünden ekleyebilirsiniz.

TRUBA hesaplama kaynaklarının kullanıldığı tüm bilimsel çalışmalarda (makale, tez, bildiri, poster sunumu, v.b.) değerli araştırmacılarımızın aşağıdaki teşekkür (“acknowledgement”) metinlerine yayınlarında yer vermeleri gerekmektedir.

Türkçe Teşekkür Örneği

Bu araştırmada yer alan tüm/kısmi nümerik hesaplamalar TÜBİTAK ULAKBİM, Yüksek Başarım ve Grid Hesaplama Merkezi’nde (TRUBA kaynaklarında) gerçekleştirilmiştir.

İngilizce Teşekkür Örneği

The numerical calculations reported in this paper were fully/partially performed at TUBITAK ULAKBIM, High Performance and Grid Computing Center (TRUBA resources).