Genel Bilgi

Bu web servisini kullanarak, kullanıcılar

  • Kullanıcı arayüzü sunucusunda ssh ekranı açabilir

  • Web tabanlı file-browser ile bilgisayarından sunucuya ya da sunucudan bilgisayara dosya ve dizin transferi yapabilir

  • Dosyaları düzenleyebilir

  • Interactive kuyruğunda etkileşimli ve görsel işler çalıştırabilir

  • Interactive kuyruğunda web tabanlı VNC ile masaüstü bağlantısı kurabilir ve herhangi bir uygulama çalıştırabilir

  • Tüm kuyruklara iş gönderebilir ve işlerin durumunu takip edebilir (işler varsayılan olarak ~/ondemand/data/sys/myjobs/projects/default/ dizininden gönderilmektedir. Değiştirilemez.)

  • Portaldan daha önce gönderilmiş işleri kuyruğa tekrar (yeni iş olarak) gönderebilir

  • Var olan bir dizinden yeni bir iş oluşturabilir (ilgili dizin tüm içeriği ile otomatik olarak varsayılan iş dizinine kopyalanır).

Not

Uygulama henüz test aşamasındadır. Bu nedenle pek çok eksikliği ve yanlışı bulunabilir. Bu tür durumları grid-teknik@ulakbim.gov.tr adresine bildirebilirsiniz. Bu servisin iyileştirilmesi için gereken değişiklikleri yapmaya çalışacağız.

Interactive Apps kısmına süreç içerisinde örnek interaktif uygulamalar eklenecektir.

Disk ve Hesaplama Zamanı Kota Bilgileri

Open OnDemand servisine login olunduğunda, disk kotasının %80’ini kullanmış veya hesaplama zamanı kotasından 10.000 çekirdek-saatten az kalmış kullanıcılar otomatik olarak bilgilendirilmektedir.