Kullanıcı Hesapları

TRUBA Sistemini Kimler Kullanabilir?

Hesaplama kümesi üzerinde çalışabilir uygulamalara sahip Türkiye’deki tüm üniversite, araştırma kurumu ve enstitülerdeki araştırmacılar, öğretim üyeleri, öğrenciler TRUBA kaynaklarını kullanmak üzere TRUBA kullanıcısı olabilir.

Ticari kullanıcılar ve endüstriyel iş birlikli akademik projeler TRUBA oluşumu tarafından değerlendirilerek kabul edilir.

Altyapının kullanılması için çalışabilir uygulamaların (açık kaynak kodlu ve/veya lisanslı) aşağıdaki özelliklerden en az birini içermesi beklenmektedir:

 • Birçok farklı bağımsız alt göreve bölünebilen yüksek geçişli hesaplamalar,

 • Büyük miktarda verinin işlenmesini gerektiren yüksek performanslı hesaplamalar,

 • Küçük bir zaman diliminde çok sayıda işlemin yapılmasını gerektiren işlemci merkezli hesaplamalar,

 • Verilerin bir araya getirilmesi, saklanması ve çözümlenmesini de gerektirebilen veri merkezli hesaplamalar.

Başvuru ve Hesap Açılma Prosedürü

Yukarıdaki ve başvuru sayfasındaki kullanım şartlarını sağlayan ve Linux işletim sistemi temel kullanım bilgisine sahip araştırmacı portal.truba.gov.tr adresine kayıt olduktan sonra 5 iş günü içerisinde portaldaki kayıtlı e-posta adresine bilgilendirme e-postaları gönderilecektir. Bilgilendirme e-postalarının iletilebilmesi için de öncelikli olarak araştırmacının e-posta adresi dorulamasını gerçekleştirmiş olması gerekmektedir (Üyelik İşlemlerinin İlk Kez Gerçekleştirilmesi).

Ön onaydan geçen araştırmacının kimlik bilgileri, e-Devlet ve YÖKSİS üzerinden onaylanmaktadır. Bu nedenle, araştırmacının herhangi bir kimlik bilgisini e-posta ve/veya başka yöntemlerle göndermesine gerek bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans öğrenimine devam etmekte olan araştırmacılara kullanıcı hesabı tahsisi yapılabilmesi için TRUBA portal başvurusundan sonra portal üzerinden kayıtlı e-posta adreslerine “Danışman Onayı” ile ilgili bir e-posta iletilmektedir. İlgili bilgilendirme mailine istinaden birlikte çalıştıkları danışmanları tarafından grid-teknik@ulakbim.gov.tr adresimize mail gönderilmesi gerekmektedir.

Kullanıcının kimlik doğrulamasının e-Devlet ve YÖKSİS üzerinden yapılmasının ardından, kullanıcının sistem üzerindeki kullanıcı hesabı (user account), ve kümeye iş gönderebilmesi için kaynak yöneticisi hesabı (bank account) kısa süre içerisinde açılarak, kullanıcıya e-posta ile kullanıcı adı ve şifresi hakkında geri bildirim yapılacaktır. TRUBA hesabı açılan araştırmacı, kullanıcı hesabı başvuru sayfasındaki kullanım politikasını kabul eder ve bu şartlara göre çalışmalarını yürütür.

Not

TRUBA sistemini kullanan araştırmacılarımız bilimsel çalışmalar yürüttükleri için, yayınları ile eşleştirmek amacıyla, ORCID ID’lerine de ihtiyaç duymaktayız. Dolayısıyla, TRUBA sistemini kullanmak üzere başvuruda bulunacak araştırmacılarımızın https://orcid.org/ adresinden e-posta adresleri ile eşlesen bir ORCID ID alıp portaldaki (portal.truba.gov.tr) profillerine eklemeleri gerekmektedir.

Standart kullanıcı hesabı özellikleri

Her araştırmacıya kullanıcı adı ile birlikte aynı anda kullanılabilecek çekirdek miktarı, çekirdek saat kotası ve disk kotası tanımlanmaktadır. Mevcut eğitim düzeyine göre tanımlanan kotalar aşağıda belirtilmektedir:

 • Lisans Öğrencileri: Danışmanları birlikte bir projeye dahil olmaları durumunda hesap açılmakta olup, sadece ilgili proje hesabının kaynak miktarlarından faydalanabilmektedirler.

 • Y. Lisans Öğrencileri: Danışman onaylarından sonra hesapları açılmakta olup, aynı anda 56 çekirdek kullanımı, toplam 200.000 çekirdek saat hesaplama kotası ve 2TByte veri depolama alanı sağlanmaktadır.

  Danışmanları ile birlikte bir projeye dahil olmaları ve ilgili projenin TRUBA kaynaklarında bir proje hesabı bulunması durumunda, ilgili proje hesabının kaynak miktarlarından da faydalanabilmektedirler.

 • Doktora Öğrencileri ve Akademisyenler: Hesapları YÖKSİS bilgilerine göre doğrudan açılmaktadır. Aynı anda 168 çekirdek kullanımı, toplam 400.000 çekirdek saat hesaplama kotası ve 2TByte veri depolama alanı sağlanmaktadır.

  Araştırmacılar bir projeye dahil olmaları ve ilgili projenin TRUBA kaynaklarında bir proje hesabı bulunması durumunda, ilgili proje hesabının kaynak miktarlarından da faydalanabilmektedirler.

Konu ile ilgili her türlü soru ve sorununuzu grid-teknik@ulakbim.gov.tr adresine e-posta ile iletebilirsiniz.

Tüm standart kullanıcı hesaplarının ev dizini kotaları 1 TB’dır. Yine zaman içerisinde TRUBA bu miktarı değiştirme esnekliğine sahiptir. Herhangi bir proje kapsamında çalışan kullanıcıların projeleri için ayrıca proje disk kotası tanımlanmaktadır. TRUBA da hem kullanıcı hem de proje kotaları grup temelli hesaplanır. Herhangi bir kullanıcının ya da projenin kullandığı disk miktarı hesaplanırken, disk sistemi üzerinde grubu ilgili kullanıcıya ya da projeye ait olan dosyaların toplam büyüklüğü göz önüne alınır.

Ev dizinlerinde oluşturulan dosya ve dizinlerin grupları, dosyayı oluşturan kullanıcının ki ile aynı olur, proje dizinlerinde oluşturulan dosya ve dizinlerin grupları ilgili projenin grubu ile aynı olur. Kullanıcılar varsayılan olarak kendi kullanıcı adı ile aynı grupta bulunurlar. Herhangi bir proje dolayısı ile birden fazla gruba dahil olan kullanıcılar dosya ya da dizinlerinin gruplarını dahil oldukları gruplardan herhangi birine chown, chgrp gibi komutlar yardımıyla değiştirebilirler.

Ayrıca herhangi bir projeye dahil olan kullanıcı, kendi ev dizininde projesi ile ilgili çalışırken oluşturduğu ve daha sonra oluşturacağı dosya veya dizinlerin gruplarının kendi kişisel grubu yerine otomatik olarak proje grubu olması sağlayabilir.

Not

Örneğin; /truba/home/sefa/test dizininde oluşturulacak dosya ve dizinlerin gruplarının “sefa” yerine otomatik “grid-teknik” olarak tanımlaması için aşağıdaki komut satırlarının uygulanması gerekmektedir:

mkdir /truba/home/sefa/test
chown -R grid-teknik /truba/home/sefa/test
chmod g+s /truba/home/sefa/test

Bu aşamadan sonra test dizini içerisinde oluşturulacak dosya ve dizinlerin grubu grid-teknik olacaktır.

TRUBA tarafından standart kullanıcılara verilen hizmet best-effort niteliğindedir (https://en.wikipedia.org/wiki/Best-effort_delivery). Bu nedenle kullanıcılara hizmetin devamlılığı, kalitesi, verilerin saklanması ve korunması, ve diğer TRUBA hizmetleri konusunda TRUBA’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur, herhangi bir güvence ya da garanti sunmaz.

Güncel olarak tüm kullanıcı hesaplarının TRUBA’daki tüm kuyruklara iş gönderme yetkisi vardır. Sadece yeni nesil kaynaklardan hamsi kümesine doktora öğrencileri, akademisyenler, proje hesapları iş gönderebilirler. Ayrıca yeni nesil A100 GPU’ların bulunduğu palamut kümesi kullanımı sadece Yapay Zeka çalışmalarına ayrılmış olup, bu alanda çalışma yapan araştırmacılar tarafından kullanılabilmektedir.

Konu ile ilgili her türlü soru ve sorununuzu grid-teknik@ulakbim.gov.tr adresine e-posta ile iletebilirsiniz.

Ayrıcalıklı Kullanım / ARDEB Projeleri

Standart kullanıcı hesaplarına tanınan hesaplama kaynaklarının yeterli olmadığı ya da zaman kısıtlı projelerin yürütülmekte olduğu durumlarda, cüzi bir hizmet bedeli karşılığında kuyruk önceliği olan, ayrıcalıklı hizmet almak mümkündür. Talep edilen kaynak miktarı için verilecek hizmet bedeli, ilgili donanımın talep edilen kullanım süresinde harcayacağı elektrik enerjisi miktarı ve altyapı bakım-onarım maliyetleri göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.

ARDEB’e proje başvurusunda bulunacak kullanıcılar proje başvurusu sırasında, yeni hesaplama donanımı alımı için fon talebinde bulunabilecekleri gibi, uygulamalarının TRUBA üzerinde çalışması mümkünse, hesaplarını TRUBA’da yürütmeyi tercih edebilirler.

Ayrıntılı bilgi için Proje Kapsamında TRUBA HSB ve VSB hizmetleri sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TRUBA Sertifika İşlemleri

Yeni Sertifika Başvurusu

Yeni sertifika başvurusu sadece ve sadece Avrupa Araştırma Altyapıları’nda yer alan kaynaklara iş göndermek, ilgili AB projelerinde yetkilendirme servisleri için kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle sadece ilgili alanlarda ihtiyaç duyanlar https://portal.truba.gov.tr/ üzerinden sertifika başvurusunda bulunabilir veya ca@grid.org.tr adresinden yardım isteyebilirler.

https://portal.truba.gov.tr sayfasındaki Sertifika menüsünden yeni kullanıcı sertifikası başvurusunda bulunulabilinir. TRUBA sertifika otoritesi (CA) tarafından hazırlanıp imzalanarak size eposta ile gönderilecektir.

Sertifikamı Nerede Kullanabilirim?

Sertifika kullanım alanları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Uluslararası projelerde kişisel olarak yetkilendirme

 • Uluslararası araştırma projelerinin web sayfalarına erişim için

Yeniden Sertifika Başvurusu Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Tüm araştırmacılara ve servislere verilen sertifika süresi 1(bir) yıldır. Bir yılın sonunda yeniden https://portal.truba.gov.tr adresinde yer alan Sertifika menüsünden başvuruda bulunabilirsiniz.

Not: Sertifika başvuruları 5 iş günü içerisinde cevaplanmaktadır.

TRUBA Kullanıcı Politikası

TRUBA kullanıcısının aşağıdaki ilkelere uyması beklenmektedir.

 • TRUBA kaynakları bu politika metninde belirtilen ilkeler doğrultusunda kullanılabilir.

 • TRUBA kaynaklarını kullanarak elde edilmiş sonuçların doğrudan ya da dolaylı olarak kullanıldığı tüm makale, bildiri, tez (yüksek lisans, doktora) veya diğer (poster, vb) çalışmalarında, kullanıcının TRUBA oluşumuna teşekkür etmesi zorunludur. Teşekkür örneklerine ulaşmak için Yapılan Çalışmalarda TRUBA’ya Türkçe ve İngilizce Teşekkür Örnekleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 • Kullanıcıların TRUBA’ya başvuru sırasında belirtilmiş uygulamalardan farklı bir iş çalıştırmaması beklenir. Böyle bir ihtiyaç durumunda kullanıcının grid-teknik@ulakbim.gov.tr adresine e-posta atarak yeni uygulamalar konusunda yeniden kullanıcı talebinde bulunması gerekmektedir.

 • Arayüz makinesi veya portal kullanıcı hesabı şifresinin güvenli bir şekilde saklanmasından kullanıcı sorumludur.

 • Kullanıcılar tarafından TRUBA kullanıcı sertifikası güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.

 • Depolama elemanlarının uygulamalar dışında farklı amaçlar için kullanılmaması gerekmektedir.

 • TRUBA kaynakları yasadışı herhangi bir amaçla, altyapının yönetimini ve güvenliğini tehdit edecek biçimde kullanılamaz.

 • Sistemde bir güvenlik açığı gören ya da böyle bir durumdan şüphelenen bir kullanıcının ivedilikle grid-teknik@ulakbim.gov.tr e-posta adresini kullanarak ya da 0 312 298 93 63 numaralı telefon numarasını arayarak altyapı işletenlerini uyarması gerekmektedir.

 • Kayıtlı kullanıcı bilgisi, TRUBA tarafından sadece yönetsel, operasyonel, kaynakların kullanımında kimlik doğrulama ve yetkilendirme amaçlı kullanılabilir. Bu amaçlar dışında mevcut kimlik bilgilerinin gizli tutulması esastır.

 • TRUBA altyapısı uygulama geliştirme amaçlı kullanılamaz. Kullanıcılar ancak geliştirilmiş uygulamalarını (arayüz makinesinde ya da kendi makinelerinde derlenmiş çalıştırılabilir iş ve veri dosyalarını) TRUBA altyapısına aktarabilirler.

 • Kullanıcı arayüz makinesinden konsol aracılığıyla gridi kullanan kullanıcılar programlarını arayüz makinesinde derleyip derlenmiş çalıştırılabilir dosyalarını küme bilgisayara ya da Grid’e göndermek durumundadırlar.

 • TRUBA kullanıcılarının yürütmekte oldukları çalışma ve projeler yıllık olarak değerlendirilecektir.

 • Kullanıcı kabul edilebilir kullanım politikasında yer alan şartlardan herhangi birine uymamasından doğacak sonuçlardan sorumludur.