Modüller

Modül Dosyaları ve Çevre Değişkenleri

Herhangi bir uygulamayı çalıştırabilmek için sistemin, o uygulamanın dosyalarının, o uygulamayı derlerken kullanılan kütüphanelerin nerede olduğunu bilmesi gerekir. Bu bildirim LD_LIBRARY_PATH, PATH ve diğer bazı çevre değişkenlerin ayarlanması ile yapılır. Bu değişkenlerin ayarlanması ile yapılmış olan değişikliği geri almak için ya logout olup tekrar login olmak ya da bu değişkenlerin içerisinden, ilgili kısmın geri çıkarılması gerekmektedir. Bu işlem zor olmamakla birlikte, kullanılacak her uygulama için, her bağlantıda yapılması kullanıcılar üzerinde bir iş yükü oluşturmaktadır. Örnegin ortak uygulama alanında kurulu Espresso 5.0.2 uygulamasını çalıştırmak için LD_LIBRARY_PATH ve PATH değişkenlerine aşağıdaki gibi değerlerinin atanması gerekmektedir.

export LD_LIBRARY_PATH=/truba/sw/centos6.4/app/espresso/5.0.2-impi-mkl/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=/truba/sw/centos6.4/app/espresso/5.0.2-impi-mkl/bin:$PATH

Çevre değişkenlerinin otomatik olarak ayarlanması, ya da yapılan ayarlanmanın geri alınmasını otomatize etmek için module dosyaları kullanılmaktadır.

Merkezi dosya sisteminde bulunan uygulama, kütüphane ve derleyicilerin bazıları için module dosyaları oluşturulmuştur. TRUBA üzerindeki mevcut module dosyalarının listesine module avail komutu ile ulaşabilirsiniz.

--------------------------------------------- /truba/sw/centos7.3/modulefiles ---------------------------------------------
centos7.3/app/abinit/8.6.1-openmpi-1.8.8-gcc-4.8.5-AMDOPT        centos7.3/app/siesta/4.1-b3-mp-gcc-4.8.5-E5V1
centos7.3/app/abinit/8.6.1-openmpi-1.8.8-gcc-4.8.5-E5V1         centos7.3/app/siesta/4.1-b3-mp-gcc-4.8.5-E5V3-E5V4
centos7.3/app/abinit/8.6.1-openmpi-1.8.8-gcc-4.8.5-E5V3-E5V4      centos7.3/app/siesta/4.1-b3-openmpi-1.8.8-gcc-4.8.5-AMDOPT
centos7.3/app/cp2k/7.1.0-omp-gcc9.2-GOLD                centos7.3/app/siesta/4.1-b3-openmpi-1.8.8-gcc-4.8.5-E5V1
centos7.3/app/espresso/6.1-impi-mkl-PS2016               centos7.3/app/siesta/4.1-b3-openmpi-1.8.8-gcc-4.8.5-E5V3-E5V4
centos7.3/app/espresso/6.1-openmpi-1.8.8-gcc-4.8.5-AMDOPT        centos7.3/app/vmd/1.9.2
centos7.3/app/espresso/6.1-openmpi-1.8.8-mkl-PS2013-E5V1        centos7.3/app/vmd/1.9.3-text
centos7.3/app/espresso/6.1-openmpi-1.8.8-mkl-PS2013-E5V3        centos7.3/app/yambo/4.5.1-impi-mkl-PS2018
centos7.3/app/espresso/6.1-openmpi-1.8.8-mkl-PS2013-E5V4        centos7.3/comp/cmake/3.10.1
centos7.3/app/espresso/6.1-openmpi-1.8.8-mkl-PS2013-GOLD        centos7.3/comp/cmake/3.18.0
centos7.3/app/espresso/6.2-impi-mkl-PS2018               centos7.3/comp/gcc/6.4
centos7.3/app/espresso/6.3-impi-mkl-PS2018               centos7.3/comp/gcc/7
centos7.3/app/espresso/6.3-impi-mkl-PS2018-GOLD             centos7.3/comp/gcc/9.2
centos7.3/app/espresso/6.4.1-impi-mkl-PS2019-GOLD            centos7.3/comp/intel/PS2013-SP1
centos7.3/app/espresso/6.6-impi-mkl-PS2018-GOLD             centos7.3/comp/intel/PS2016-update3
centos7.3/app/gamess/201712-openmpi-1.8.8-mkl-PS2013          centos7.3/comp/intel/PS2017-update1
centos7.3/app/gamess/201712-openmpi-1.8.8-mkl-PS2013-AMD        centos7.3/comp/intel/PS2018-update2
centos7.3/app/gromacs/2018-impi-mkl-PS2016-GOLD-CUDA          centos7.3/comp/intel/PS2019-update1
centos7.3/app/gromacs/2018-impi-mkl-PS2018-E5V4             centos7.3/comp/python/3.5.5-intel
centos7.3/app/gromacs/2018-impi-mkl-PS2018-GOLD             centos7.3/comp/python/3.6.5-gcc
centos7.3/app/gromacs/2019-impi-mkl-PS2019-E5V4             centos7.3/lib/acml/5.3.1-gfortan64
centos7.3/app/gromacs/2019-impi-mkl-PS2019-GOLD             centos7.3/lib/acml/5.3.1-gfortan64_mp
centos7.3/app/gromacs/2020-impi-mkl-PS2018-E5V4             centos7.3/lib/acml/6.1.0-gfortan64
centos7.3/app/gromacs/2020-impi-mkl-PS2018-GOLD             centos7.3/lib/acml/6.1.0-gfortan64_mp
centos7.3/app/gromacs/2020-impi-mkl-PS2018-GOLD-CUDA          centos7.3/lib/acml/6.1.0-gfortran64
centos7.3/app/gromacs/4.6.5-openmpi-1.8.8-gcc-4.8.5-E5V1        centos7.3/lib/cuda/10.0
centos7.3/app/gromacs/5.1.4-impi-mkl-PS2016               centos7.3/lib/cuda/10.1
centos7.3/app/gromacs/5.1.4-openmpi-1.8.8-gcc-4.8.5-AMDOPT       centos7.3/lib/cuda/7.5
centos7.3/app/gromacs/5.1.4-openmpi-1.8.8-gcc-4.8.5-E5V1        centos7.3/lib/cuda/9.0
centos7.3/app/gromacs/5.1.4-openmpi-1.8.8-gcc-4.8.5-E5V3        centos7.3/lib/cuda/9.2
centos7.3/app/gromacs/5.1.4-openmpi-1.8.8-gcc-4.8.5-E5V3-cuda      centos7.3/lib/fftw/3.3.7-gcc-4.8.5-AMDOPT
centos7.3/app/gromacs/5.1.4-openmpi-1.8.8-gcc-4.8.5-E5V4        centos7.3/lib/fftw/3.3.7-gcc-4.8.5-E5V1
centos7.3/app/lammps/17Nov16-impi-mkl-PS2016              centos7.3/lib/fftw/3.3.7-gcc-4.8.5-E5V3-E5V4
centos7.3/app/lammps/17Nov16-openmpi-1.8.8-gcc-4.8.5-AMDOPT       centos7.3/lib/fftw/3.3.7-gcc-7.0.1-GOLD
centos7.3/app/lammps/17Nov16-openmpi-1.8.8-mkl-PS2013-E5V1       centos7.3/lib/fftw/3.3.7-intel-PS2013-E5V1
centos7.3/app/lammps/17Nov16-openmpi-1.8.8-mkl-PS2013-E5V3       centos7.3/lib/fftw/3.3.7-intel-PS2013-E5V3-E5V4
centos7.3/app/lammps/17Nov16-openmpi-1.8.8-mkl-PS2013-E5V4       centos7.3/lib/lapack/3.4.2-gcc-4.8.5
centos7.3/app/lammps/4Feb21-openmpi-1.8.8-gcc-4.8.5           centos7.3/lib/lapack/3.4.2-intel-PS2013
centos7.3/app/matlab/R2018b                       centos7.3/lib/lapack/3.6.1-gcc-4.8.5-GOLD
centos7.3/app/namd/2017-11-10-multicore                 centos7.3/lib/lapack/3.7.0-gcc-4.8.5
centos7.3/app/namd/2017-11-10-multicore-cuda              centos7.3/lib/openmpi/1.8.8-gcc-4.8.5
centos7.3/app/namd/2.12-ibverbs                     centos7.3/lib/openmpi/1.8.8-intel-PS2013
centos7.3/app/namd/2.14-multicore                    centos7.3/lib/openmpi/1.8.8-intel-PS2016
centos7.3/app/namd/2.14-multicore-CUDA                 centos7.3/lib/openmpi/3.0.0-gcc-7.0.1
centos7.3/app/namd/2.9-multicore-cuda                  centos7.3/lib/openmpi/4.0.1-gcc-7.0.1
centos7.3/app/nwchem/6.8-openmpi-1.8.8-gcc               centos7.3/lib/openmpi/4.0.1-intel-PS2018
centos7.3/app/openfoam/8                        centos7.3/lib/scalapack/2.0.2-openmpi-1.8.8-acml-6.1.0-gcc-4.8.5-AMDOPT
centos7.3/app/openfoam/v1912                      centos7.3/lib/scalapack/2.0.2-openmpi-1.8.8-lapack-3.4.2-gcc-4.8.5
centos7.3/app/R/3.4.3-gcc                        centos7.3/lib/scalapack/2.0.2-openmpi-1.8.8-lapack-3.4.2-PS2013
centos7.3/app/R/4.0.2-gcc                        centos7.3/lib/scalapack/2.0.2-openmpi-1.8.8-lapack-3.7.0-gcc-4.8.5
centos7.3/app/root/v6.20.02-gcc4.8-cmake3.10              centos7.3/lib/scalapack/2.0.2-openmpi-1.8.8-lapack-3.7.0-gcc-4.8.5-GOLD
centos7.3/app/siesta/4.1-b3-mp-gcc-4.8.5-AMDOPT

Kullanılmak istenilen uygulama ya da kütüphane

module load <module_adı>

komutu ile yüklenebilir. Yüklü modüllerin listesi

module list

komutu ile görülebilir. Silinmek istenilen modül

module unload <module_adı>

komutu ile silinebilir. Yüklü olan modüllerin hepsi

module purge

komutu ile silinebilir. Ayrıntılı bilgi için module kullanıcı kitabı sayfasını ziyaret edebilirsiniz

İlgili modül hakkında detaylı bilgi almak için module show komutu kullanılabilir.

module show centos7.3/app/espresso/6.2-impi-mkl-PS2018
-------------------------------------------------------------------
/truba/sw/centos7.3/modulefiles/centos7.3/app/espresso/6.2-impi-mkl-PS2018:

module-whatis     loads the modules environment
prepend-path --delim=: PATH /truba/sw/centos7.3/app/espresso/6.2-impi-mkl-PS2018/bin
setenv        ESPRESSO_DIR /truba/sw/centos7.3/app/espresso/6.2-impi-mkl-PS2018
prepend-path --delim=: LD_LIBRARY_PATH /truba/sw/centos7.3/app/espresso/6.2-impi-mkl-PS2018/lib
-------------------------------------------------------------------

Sistemdeki modül dosyaları ilgili programın/kütüphanenin derlendiği işletim sistemi ve işlemci modeline göre hiyerarşik olarak hazırlanmıştır. Aynı kütüphanelerle ve aynı işletim sistemi üzerinde derlenmiş uygulamalar farklı işlemciler üzerinde genelde çalışabilirken (örnegin Opteron işlemciler için hazırlanmış uygulamalar büyük ihtimalle Xeon işlemciler üzerinde de çalışacaktır), işletim sisteminin farklı olduğu durumda büyük ihtimal çalışmayacaktır.

Modül isimlendirme sistematiği

Merkezi alandaki uygulama veya kütüphaneler genel olarak ortak bir sistematik kullanılarak isimlendirilmektedir. Örnek olarak aşağıdaki modül dosyasını inceleyecek olursak:

centos7.3/app/siesta/4.1-b3-openmpi-1.8.8-gcc-4.8.5-E5V3-E5V4

centos7.3 –> uygulamanın derlendiği işletim sistemi

app –> modülün türü; uygulamalar için app, kütüphaneler için lib, derleyiciler için comp

siesta –> uygulamanın / kütüphanenin adı

4.1-b3 –> uygulamanın /kütüphanenin versiyonu

openmpi-1.8.8 –> derleme sırasında kullanılan mpi kütüphanesi ve versiyonu. Openmp/thread için mp, eğer herhangi bir paralelleştirme kullanılmamışsa serial ifadeleri gelebilir.

gcc-4.8.5 –> derleme sırasında kullanılan derleyici. Eğer intel derleyiciler kullanılmışsa PS2013, PS2016 vs gelebilir. Eğer herhangi bir matematik kütüphanesi derleme sırasında kullanılmışsa, bu alandan önce acml, mkl gibi ifadeler gelebilir. ACML sadece AMD işlemciler ve gcc derleyici kullanılan uygulamalarda/kütüphanelerde, mkl ise intel derleyicilerle derlenen uygulamalarda/kütüphanelerde kullanılmaktadır.

E5V3-E5V4 –> Derlemenin hangi işlemci modeli için yapıldığını gösteren etikettir.

Altyapıdaki donanımlar farklı tarihlerde farklı ihalelerle alınmış olduğu için, altyapıda farklı işlemci üreticilerinden farklı işlemci mimarileri ve farklı işletim sistemleri yüklü olabilmektedir. Güncel donanım işlemci bilgisi (2018-02-22) aşağıdaki gibidir. Sunucu aileleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye TRUBA Kaynakları sayfasından ulaşabilirsiniz.

Sardalya sunucuları –> Intel Xeon E5 2690 V4 (sardalya kuyruğu)

Orkinos sunucusu –> Intel Xeon E7 4850 V3 (smp kuyruğu)

Barbun sunucuları –> Intel Xeon Scalable GOLD 6148 (barbun, barbun-cuda kuyrukları)

Akya sunucuları –> Intel Xeon Scalable GOLD 6148 (akya-cuda kuyruğu)

Hamsi sunucuları –> Intel Xeon Scalable 2 GOLD 6528R (hamsi kuyruğu)

Palamut sunucuları –> AMD EPYC 7742 (palamut-cuda kuyruğu)

Farklı işlemci modellerinde, işlemcinin ve sunucunun performansını toptan etkileyen, farklı komut setleri bulunmaktadır. Herhangi bir uygulama derlenirken uygulamanın hangi işlemci ve hangi sunucu için derleneceğini bilmek ve buna uygun optimizasyon seçeneklerini kullanmak önem taşımaktadır.

Not

Merkezi alandaki uygulamalar/kütüphaneler derlenirken, işlemcilerden en yüksek performansı alabilmek için, ilgili işlemci modeli için tüm optimizasyon seçenekleri kullanılmaktadır. Uygulamanın hangi sunucu için derlendiği, modül dosyasının sonuna eklenmiş olan E5V1, E5V3, E5V4, AMDOPT, GOLD kısaltmaları ile belirtilmiştir. Uygulama hangi kuyruk üzerinde çalıştırılacaksa, o sunucu/işlemci ailesi için derlenmiş modül kullanılmalıdır.

Not

İşlemci modeli ile ilgili herhangi bir ibare bulundurmayan modüller genel olarak herhangi bir sunucu üzerinde çalıştırılabilirler. Ayrıca genel olarak, versiyon numarası yüksek olan işlemciler, versiyon numarası düşük olan işlemcilerdeki komut setlerini barındırırlar. Bu nedenle versiyon numarası düşük olan bir uygulama/kütüphane modülü, versiyon numarası yüksek olan bir işlemci modelinde sorunsuz olarak çalıştırılabilirler. Ancak bunun tersi her zaman mümkün olmayabilir.