8 - Sık Örüntü Madenciliği

Sık öğeleri, öğe kümelerini, alt dizileri veya diğer alt yapılar üzerinde örüntü tespiti veri madenciliğinde aktif bir araştırma konusu olan büyük ölçekli veri kümelerinin analizi için yoğun olarak kullanılmaktadır.

Spark ML altında sık öğe kümelerinin bulunmasına yönelik olarak FP-Growth metodu, sık dizilerin tespiti içinse PrefixSpaem metodu sunulmaktadır.

Örnek olarak Scala dili ile spark.ml’deki FP-Growth fonskiyonun kullanımı aşağıda sunulmaktadır.

import org.apache.spark.ml.fpm.FPGrowth

val dataset = spark.createDataset(Seq(
  "1 2 5",
  "1 2 3 5",
  "1 2")
).map(t => t.split(" ")).toDF("items")

val fpgrowth = new FPGrowth().setItemsCol("items").setMinSupport(0.5).setMinConfidence(0.6)
val model = fpgrowth.fit(dataset)

// Display frequent itemsets.
model.freqItemsets.show()

// Display generated association rules.
model.associationRules.show()

// transform examines the input items against all the association rules and summarize the consequents as prediction
model.transform(dataset).show()

Bu Türkçe notlar Prof. Pınar KARAGÖZ tarafından kaynak olarak Apache Spark web sitesindeki bilgilerden faydalanılarak hazırlanmıştır. Scala kodlama örnekleri aynı kaynaktan alınmıştır.