9 - Model Seçimi

Gözetimli makine öğrenmesi uygulamalarında önemli bir aşama oluşturulan modelin tahmin performansının değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme modelin tahmin başarısının ortaya konmasının yanı sıra model için en uygun parametre değerlerinin seçimi, diğer bir deyişle parametre değerleri için ince ayar yapılması (hyper-parameter tuning) için de kullanılır.

Spark MLlib, bu amaçla tahminleme başarısının ölçümü için metrikler içeren Evaluator paketini sunar. Evaluator paketi kullanılan Estimator’ın çeşidine göre farklı metrikler içerir (RegressionEvaluator ya da MulticlassClassificationEvaluator gibi)

Model seçimi için kullanılan bir diğer fonksiyon da CrossValidator fonksiyonudur. CrossValidator verilen girdi veri kümesini alt kısımlara ayırarak eğitim ve test alt kümeleri oluşturur.

CrossValidator’ın yanı sıra spark.ml’de sunulan bir diğer fonksiyon TrainValidationSplit fonksiyonudur. Bu fonksiyon CrossValidator’dan farklı olarak hiper-parametre ayarlamaya yönelik olarak kullanılmaktadır. Hiper-parametre ayarlamaya belirlenen Estimator üzerinde uygulanabildiği gibi belirlenen Pipeline için de uygulanabilmektedir.


Bu Türkçe notlar Prof. Pınar KARAGÖZ tarafından kaynak olarak Apache Spark web sitesindeki bilgilerden faydalanılarak hazırlanmıştır. Scala kodlama örnekleri aynı kaynaktan alınmıştır.