HAD için Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH)

Paralel Programlama ve Hesaplama

Paralel Performans

 • Hızlandırmak (Speed Up)

 • verimlilik (Efficiency)

Paralel Programlama Dilleri

 • Fortran, HPF

 • C/C++

 • Python

 • Matlab

 • MPI, OpenMPI

 • OpenMP

 • CUDA

YBH Paralel Küme Bilgisayarları (HPC Parallel Cluster Computers)

 • TRUBA

 • EuroCC

 • METU RÜZGEM HPC

 • İTÜ HPC


EuroCC@Turkey Kış OkuluHesaplamalı Akışkanlar Dinamiği’ne Giriş ve Aerodinamik Simülasyonlar” (Dr. Nilay SEZER UZOL, 9 Şubat 2021) ders notlarından hazırlanmıştır.