Nektar++ Kılavuzu

Nektar++ tensör çarpımı bazlı bir sonlu eleman bir açık kaynak koddur. Kullanıcıların olabildiğince verimli klasik düşük polinom mertebeli h-tipi çözücüler veya daha yüksek mertebeli (p-mertebeden) çözücüler oluşturmalarına ve kullanmalarına olanak sağlar. Nektar++ ile tek, iki ve üç boyutlu alanlar parçalı sürekli veya süreksiz polinom alanlarıyla ifade edilebilir. Bölüm, düzlem ve hacim alanları ve bu alanları temsil eden eğriler ve yüzeyler de, boyutsal-gömülü alanlar, ifade edilir. İki boyutta üçgenel ve dörtgen şekiller ile üç boyutta dörtyüzlü, altıyüzlü ve üçgen prizma gibi elemanların hibrit şekilde birlikte kullanımı mümkündür. Bunların yanı sıra hiyerarşik veya düğüm noktalarında genleşme bazlarını, ve sürekli veya süreksiz Galerkin operatörlerini barındırır. Linux, Mac OS X ve Windows ile platformlar arası destek sağlanabilir. Nektar++ çok çeşitli çözücüler ile gelmesine rağmen kullanıcıların kendi çözücülerini geliştirip kullanmalarına izin verir. Donanım, çözüm ağı bağlarına ve h-p seviyelerine bağlı olarak optimum operatör uygulamalarına karar verir. Zaman ve uzay alanlarında adaptasyon yapar. Yüksek seviyeli ve gelişmiş çözüm ağı oluşturma tekniklerine elverişlidir. Çözücüleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Akustik çözücü

  • Adveksiyon ve difüzyon tepkimeleri çözücüsü

  • Kardiyak elektrofizyoloji çözücüsü

  • Sıkıştırılabilir akış çözücüsü

  • Sıkıştırılamaz akışlar için Navier-Stokes çözücüsü

  • Doğrusal elastisite çözücüsü

  • Dalga çözücüsü

  • Sığ su çözücüsü

Bu doküman, kullanıcıların Nektar++’yı yükleyip kurmalarına yardımcı olmak, temel çalışma prensipleri hakkında bilgi vermek, seri ve paralel işlerin gönderilişini anlatmak ve örneklemek amacıyla oluşturulmuştur.