SU2 Kılavuzu

Hakkında

Bu yardım dokümanları, eksiksiz bir SU2 kullanıcı veya teori kılavuzu olmayı amaçlamamaktadır. Burada temel amacımız, özellikle havacılık ve itki problemlerinde kullanılmak üzere TÜBİTAK ULAKBİM makinelerinde hesaplamalı yapmayı amaçlayan araştırmacılar için şu bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır:

  1. ULAKBİM sunucularında çalışmadan önce kişisel bilgisayarlarda ve iş istasyonlarında ön çalışmaların hazırlanabilmesi için basit bir kurulum kılavuzu.

  2. Ön işlemleme ihtiyaçları ve SU2 çözüm ağı formatı özeti

  3. Teori kılavuzu

  4. Temel HAD çözümleri için girdi dosyalarının hazırlanması

  5. Çalıştırma ve art işlemleme için gerekli faaliyetler.