Keras

Keras, python dili ile yazılmış, TensorFlow platformunun üstüne inşa edilmiş bir makine öğrenmesi ve derin öğrenme programlama arayüzüdür. Bu eğitim materyalinde Keras’ın kullandığı veri tiplerinden TRUBA üzerinde birden fazla GPU’da makine öğrenmesi modelleri eğitmeye adım adım Keras kullanımı gösterilecektir. Bu eğitim materyali makine öğrenmesi ve derin öğrenme modellerinin kullanımı, bu modellerin optimize edilmesi ve TRUBA bilgisayarı üzerinde bu modellerin çalıştırılması ile performanslarının takibi olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır.

Keras ile Makine Öğrenmesi Modellerinin Oluşturulması ve Eğitilmesi

Bu eğitimde kullanılan materyaller https://keras.io/examples/nlp/ adresinden alınmıştır.