Hata Ayıklama

OpenMP programlarında hata ayıklamak için gdb kullanılabilir.

gdb’ın temel kullanımını anlatan bir belgeye bu adresten ulaşabilirsiniz.

Hata ayıklamanın sağlıklı ilerleyebilmesi için g++ derleyecisi çağrılırken -g eklenmesi gereklidir. Bu şekilde derleyeci hata ayıklamak için gdb tarafından kullanılabilecek bazı bilgileri de programa ekler.

gdb’nin standart komutlarının yanında, iş parçacıklarıyla ilgili aşağıdaki ek komutlar kullanılabilir:

 • info threads: iş parçacıkları ile ilgili çeşitli bilgiler verir. * ile işaretlenen iş parçacağı aktiftir.

(gdb) info threads
 Id  Target Id       Frame
* 1  process 35 thread 13 main (argc=1, argv=0x7ffffff8)
 2  process 35 thread 23 0x34e5 in sigpause ()
 3  process 35 thread 27 0x34e5 in sigpause ()
  at threadtest.c:68
 • break <satır> thread <iş parçacığı numarası>: Sadece bu iş parçacağı belirtilen noktada durur. (Belirtilen iş parçacığı bu noktaya geldiğinde tüm iş parçacıkları duracaktır.)

 • thread <iş parçacığı numarası>: Belirtilen iş parçacığına geçiş yapar. (tekrar info threads çalıştırılarak aktif parçacığın değiştiği gözlemlenebilir.)

Daha detaylı bilgi için bu kaynağa (İngilizce) göz atılabilir.