Toplu İşlemler

Şu ana kadar işlemciler arasındaki iletişimden bahsettik. Fakat toplu iletişim yaparken bütün işlemcilerin birbiriyle konuşması gerekmez. MPI standardı bu özel durumların bir çoğunu desteklemektedir. Bu durumlar:

 • Senkronizasyon

  • Bütün işlemciler aynı noktaya erişene kadar beklemeyi içerir.

  • OpenMPI standardında MPI_Barrier fonksiyonu ile uyarlanmıştır.

  • Hata ayıklamak için özellikle faydalıdır.

 • Tek işlemciden bütün işlemcilere

  • Bir sıra diğer bütün sıralara mesaj yollar.

  • OpenMPI standardında MPI_Bcast ve MPI_Scatter fonksiyonları ile uyarlanmıştır.

 • Bütün işlemcilerden tek bir işlemciye

  • Bütün sıralar tek bir sıraya mesaj yollar.

  • OpenMPI standardında MPI_Reduce ve MPI_Gather fonksiyonları ile uyarlanmıştır.

 • Bütün işlemcilerden bütün işlemcilere

  • Bütün sıralar hem mesaj yollar hem de mesaj alır.

  • OpenMPI standardında MPI_Alltoall ve MPI_Allgather fonksiyonları ile uyarlanmıştır.

  • Bütün işlemcileri içeren indirgemeler önemli bir özel durumdur. Bu durum da MPI_Allreduce fonksiyonu ile uyarlanmıştır.

Bu iletişim şekillerinin hepsi noktadan noktaya mesajlarla yapılabilir. Ancak bu, daha fazla kod gerektirir, daha yavaş çalışır ve optimize edilmiş toplu çağrıları kullanmaktan daha kötü ölçeklenir.

Barrier

int MPI_Barrier( MPI_Comm communicator )

communicator: programlar arası iletişimi sağlayan obje

/assets/openmpi-education/images/barrier.png

Bu komut parametre olarak verilen MPI_Comm objesine dahil edilmiş bütün sıralar MPI_Barrier komutunda senkron olana kadar işlemini önce tamamlayan sıraları bekletir. Böylece bütün sıralar senkronize olmuş olur.

Broadcast

int MPI_Bcast(
  void* data,
  int count,
  MPI_Datatype datatype,
  int root,
  MPI_Comm communicator)

MPI_Send‘e çok benzer, ancak aynı veriler bir sıradan diğer tüm sıralara gönderilir. Bu işlev ancak tüm süreçler MPI_Bcast fonksiyonuna ulaştığında geri döner, yani bir bariyer teşkil etmektedir (MPI_Barrier).

/assets/openmpi-education/images/bcast.png

Scatter

int MPI_Scatter(
  void* sendbuf,
  int sendcount,
  MPI_Datatype sendtype,
  void* recvbuffer,
  int recvcount,
  MPI_Datatype recvtype,
  int root,
  MPI_Comm communicator)

Sıra kökündeki sendbuf‘taki veriler parçalara bölünür ve her parça farklı bir sıraya gönderilir. Her yığın, sendtype türünden sendcount kadar eleman içerir. Yani sendtype MPI_Int ve sendcount 2 ise, her sıra 2 tamsayı alacaktır. Alınan veriler recvbuf‘a yazılır. Mesaj sadece kök tarafından gönderilir. Bu nedenle sendbuf‘a yalnızca kök tarafından ihtiyaç duyulur. Sonraki iki parametre, recvcount ve recvtype, alma arabelleğini tanımlar. Genellikle recvtype sendtype ile aynıdır ve recvcount Nranks*sendcount‘tur. Burada Nranks communicator ‘a tanımlanmış sıra sayısını belirtir.

/assets/openmpi-education/images/scatter.png

Gather

int MPI_Gather(
  void* sendbuf,
  int sendcount,
  MPI_Datatype sendtype,
  void* recvbuffer,
  int sendcount,
  MPI_Datatype recvtype,
  int root,
  MPI_Comm communicator)

Gather operasyonu Scatter operasyonun tersi olarak düşünülebilir. Her sıra, sendbuf‘taki verileri sıralama köküne gönderir. Kök, sıra numaralarına göre verileri recvbuffer‘a toplar.

/assets/openmpi-education/images/gather.png

Reduce

int MPI_Reduce(
  void* sendbuf,
  void* recvbuffer,
  int count,
  MPI_Datatype datatype,
  MPI_Op op,
  int root,
  MPI_Comm communicator)
/assets/openmpi-education/images/reduce.png

MPI_Reduce program akışını durdurur (MPI_Barrier gibi) ve programa toplu senkronizasyon getirir. Çağrıdan sonra, kök sıra, communicator’a dahil olan bütün sıralardaki değerlerin bir işleme göre toplaşmış değerini elde eder.

MPI standardında aritmetik ve mantıksal işlemler dahil olmak üzere önceden tanımlanmış birkaç işlem türü vardır. Bunlardan bazıları:

 • MPI_SUM: değerlerin toplamları

 • MPI_MAX: maximum değer

 • MPI_MIN: minimum değer

 • MPI_PROD: değerlerin çarpımları

 • MPI_MAXLOC: maximum değer ve bu değeri gönderen sıra

 • MPI_MINLOC: minimum değer ve bu değeri gönderen sıra

MPI_Reduce işlemi genellikle diğer basit MPI fonksiyonlarını kullanarak oluşturabileceğiniz manuel iletişimden daha hızlıdır. Bunun sebebi çalıştığı sistemin topolojik yapısına bağlı olarak farklı algoritmalar uygulayabilir. Bu, özellikle, MPI_Reduce işlemlerinin, hesaplama yapmak için herhangi bir sırayı kullanmadan, yolda indirgemeler gerçekleştirmek için iletişim cihazlarını kullanabildiği, yüksek performanslı bilgi işlem için tasarlanmış sistemlerde geçerlidir. Bu sistemlerin nasıl inşa edildiğini Sanal Topolojiler adlı derste daha detaylı inceleyeceğiz.

Allreduce

int MPI_Allreduce(
   void* sendbuf,
   void* recvbuffer,
   int count,
   MPI_Datatype datatype,
   MPI_Op op,
   MPI_Comm communicator)

MPI_Allreduce, temelde MPI_Reduce ile aynı işlemleri gerçekleştirir, ancak sonuç tüm sıralara gönderilir.

Scatter - Gather Örnek

#include "mpi.h"
#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv)
{
  /* mpi programını başlatmak için Init fonksiyonunu çağırıyoruz */
  MPI_Init(&argc, &argv);
  MPI_Comm comm = MPI_COMM_WORLD;
  int rank, size;
  MPI_Comm_rank(comm, &rank);
  MPI_Comm_size(comm, &size);

  /* işlemcilere dağıtılacak değerleri tanımlıyoruz
       bu örnekte initial_values adlı listedeki 4 değeri 4 farklı işlemciye
       dağıtıyoruz.
       Slurm scriptinizde 4 farklı node ve her node da 1 process ayırabilirsiniz.
       4ten fazla process tanımladığınız takdirde program çökecektir.
    */
  float initial_values[4] = { 100, -1000, 3.5, -2.25 };
  float values_to_scatter[4];
  const int rank_of_scatter_root = 0;
  if (rank == rank_of_scatter_root)
  {
    values_to_scatter[0] = initial_values[0];
    values_to_scatter[1] = initial_values[1];
    values_to_scatter[2] = initial_values[2];
    values_to_scatter[3] = initial_values[3];
  }

  /* dağıtım öncesi durumu çıktılıyoruz */
  printf("On rank %d, pre-scatter values were [%f, %f, %f, %f]\n", rank,
      values_to_scatter[0],
      values_to_scatter[1],
      values_to_scatter[2],
      values_to_scatter[3]);

  /* dağıtım işlemini gerçekleştiriyoruz */
  float scattered_value;
  MPI_Scatter(values_to_scatter, 1, MPI_FLOAT,
        &scattered_value, 1, MPI_FLOAT,
        rank_of_scatter_root, comm);

  /* dağıtım sonrası durumu çıktılıyoruz */
  printf("On rank %d, scattered value was %f\n", rank, scattered_value);

  /* temsili olarak dağıtılmış değer üzerinde bir işlem gerçekleştiriyoruz */
  float result = scattered_value * (rank + 1);

  /* yeni kök sıraya işlenmiş değerlerin bütün sırlardan topluyoruz */
  float gathered_values[4];
  const int rank_of_gather_root = 2;
  MPI_Gather(&result, 1, MPI_FLOAT,
        gathered_values, 1, MPI_FLOAT,
        rank_of_gather_root, comm);

  /* toplama işlemi sonrası durumu çıktılıyoruz */
  if (rank == rank_of_gather_root)
  {
    printf("On rank %d, gathered values were [%f, %f, %f, %f]\n", rank,
        gathered_values[0],
        gathered_values[1],
        gathered_values[2],
        gathered_values[3]);
  }

  /* yapılan işlemlerin ve kodun doğruluğunu kontrol ediyoruz */
  int success = (result == initial_values[rank] * (rank + 1));

  /* gather işlemleminin ve kodun doğruluğunu kontrol ediyoruz */
  if (rank == rank_of_gather_root)
  {
    success = success && ((gathered_values[0] == initial_values[0] * 1) &&
               (gathered_values[1] == initial_values[1] * 2) &&
               (gathered_values[2] == initial_values[2] * 3) &&
               (gathered_values[3] == initial_values[3] * 4));
  }
  if (success)
  {
    printf("SUCCESS on rank %d!\n", rank);
  }
  else
  {
    printf("Improvement needed before rank %d can report success!\n", rank);
  }

  /* MPI ortamını temizliyoruz */
  MPI_Finalize();
  return 0;
}

Broadcast - Reduce Örnek

#include "mpi.h"
#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv)
{
  /* mpi programını başlatmak için Init fonksiyonunu çağırıyoruz */
  MPI_Init(&argc, &argv);
  MPI_Comm comm = MPI_COMM_WORLD;
  int rank, size;
  MPI_Comm_rank(comm, &rank);
  MPI_Comm_size(comm, &size);

  /* Saçılcak değerleri hazırlıyoruz */
  int expected_values[2] = { 100, -1000 };
  int values_to_broadcast[2];
  const int rank_of_root = 0;
  if (rank == rank_of_root)
  {
    values_to_broadcast[0] = expected_values[0];
    values_to_broadcast[1] = expected_values[1];
  }

  /* saçılma öncesi durumu çıktılıyoruz */
  printf("On rank %d, pre-broadcast values were [%d, %d]\n", rank,
      values_to_broadcast[0],
      values_to_broadcast[1]);

  /* saçılma işlemini gerçekleştiriyoruz */
  MPI_Bcast(values_to_broadcast, 2, MPI_INT, rank_of_root, comm);

  /* saçılma sonrası durumu çıktılıyoruz */
  printf("On rank %d, broadcast values were [%d, %d]\n", rank,
      values_to_broadcast[0],
      values_to_broadcast[1]);

  /* toplama işlemi kullanarak saçılan değerleri
       bütün sıralar üzerinden indirgiyoruz */
  int reduced_values[2];
  MPI_Reduce(values_to_broadcast, reduced_values, 2, MPI_INT,
        MPI_SUM, rank_of_root, comm);

  /* indirgeme sonrası durumu çıktılıyoruz */
  printf("On rank %d, reduced values were [%d, %d]\n", rank,
      reduced_values[0],
      reduced_values[1]);

  /* yapılan işlemlerin ve kodun doğruluğunu kontrol ediyoruz */
  int success = ((values_to_broadcast[0] == expected_values[0]) &&
          (values_to_broadcast[1] == expected_values[1]));

  /* indirgeme işlemenin doğruluğunu kontrol ediyoruz */
  if (rank == rank_of_root)
  {
    success = success && ((reduced_values[0] == expected_values[0] * size) &&
               (reduced_values[1] == expected_values[1] * size));
  }
  if (success)
  {
    printf("SUCCESS on rank %d!\n", rank);
  }
  else
  {
    printf("Improvement needed before rank %d can report success!\n", rank);
  }

  /* MPI ortamını temizliyoruz */
  MPI_Finalize();
  return 0;
}