GROMACS Kılavuzu

GROMACS, yüzlerce hatta milyonlarca parçacık içeren sistemler için Newton’un hareket denklemlerini kullanarak moleküler dinamik simülasyonları gerçekleştiren açık kaynak kodlu bir paket yazılımdır. Proteinler, lipidler ve nükleik asit gibi çok sayıda birbiriyle karmaşık etkileşime sahip biyokimyasal moleküller için tasarlanmıştır, ancak birbiriyle etkileşmeyen sistemlerin hesaplamalarını da oldukça hızlı yapmaktadır. Program açık kaynak yazılım olduğu için kolaylıkla kendi ev dizininize kolaylıkla indirebilir ve derleyebilirsiniz.