Gaussian Kılavuzu

Gaussian Programı Hakkında Genel Bilgi

Gaussian elektronik yapı modellemesi yapan lisanslı bir yazılımdır. Yazılım; kimyagerler, kimya mühendisleri, biyokimyacılar, fizikçiler ve diğer bilim insanları tarafından kullanılmaktadır. Gaussian programı kuantum mekaniğinin temel yasalarından yola çıkarak, moleküllerin özellikleri, yapısı, enerjisi ve titreşim frekanslarını tahmin eder. Yazılım kullanılarak yalnızca kararlı moleküller değil deneysel olarak gözlemlenmesi zor ya da imkânsız olan moleküller (kısa ömürlü ara ürünler, geçiş konumları, uyarılmış moleküller, radyoaktif, toksik veya yanıcı moleküller) de modellenebilir.

Gaussian yazılımı ile aşağıda belirtilen birçok kimyasal problem incelenebilir;

  • Geometri optimizasyonu ve frekans hesabı

  • Enerji hesabı

  • Geçiş konumu tahmini

  • IRC hesabı ile reaksiyondaki geçiş konumunun ilgili reaktant ve ürüne bağlılığı

  • Potansiyel enerji yüzeyi

  • Moleküler orbitaller

  • QM/MM simülasyonu (ONIOM)

  • Spektroskopik data (IR, NMR ve Raman spektrumları vb.)

  • Elektron yoğunlukları vb.

Gaussian lisanslı bir program olduğu için, lisansı satın almanız gerekmektedir. Lisansı aldıktan sonra programın kurulumunu TRUBA’da yapabilmeniz için gerekli adımları sizlere sunacağız.


Referans: https://gaussian.com