Quantum Espresso Kılavuzu

Quantum ESPRESSO; yoğunluk-fonksiyonel teorisine, düzlem dalga temel setlerine ve psödopotansiyellere dayanan, nano ölçekte elektronik yapı hesaplamaları ve malzeme modellemesi yapılmasını sağlayan GNU Genel Kamu Lisansı altında ücretsiz ve özgür yazılım olarak dağıtılan bir paket programdır. Bu belge, TRUBA altyapısında Quantum ESPRESSO programının kurulumu ve kullanımı hakkında bilgi vermek için oluşturulmuştur.