Snakemake Kılavuzu

İÇERİK

GİRİŞ

Bu uygulama dökümanı, karmaşık süreçli veri analizi ihtiyacı bulunan araştırmacılara yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Sabancı Üniversitesi, Adebali Lab bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında kullanılan iş akışı yöneticisi (snakemake), iş paketi yöneticisi (conda) örnek uygulamalarda kullanılmış ve TÜBİTAK-ULAKBİM’de TRUBA tarafından işletilen Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) kümesi üzerinde çalışacak şekilde planlanmıştır.

Toplam 6 adet uygulama eğitimi hazırlanmıştır. Bunlar, öncelikle bir YBH veri kümesine bir iş dosyası nasıl hazırlanır, iş nasıl gönderilir, durumu takip edilir, sonucu alınır göstermek için hazırlanmıştır (uygulama 1). Bir işte ardi ardına gelen (bağımlılığı olan) pek çok hesaplama bulunabilir. Bu iş dosyası nasıl hazırlanır, karşılaşılan problemler nelerdır göstermek için uygulama 2 hazırlanmıştır. Farklı proteinler (iş dosyaları) üzerinde bu hesaplamanın ölçeklenebilmesinde ki zorluklar uygulama 3’te gösterilmeye çalışılmıştır. Uygulama 4’te, iş akışı yöneticisine (snakemake) çok basit bir örnek verilerek giriş yapılmış, ortam tanıtılmıştır. Uygulama 5’te ise önceki sorunları gösterilen uygulamaların snakemake ile nasıl yapıldığı ve sorunlara nasıl çözüm getirildiği gösterilmiştir. Uygulama 6 ise büyük ölçekli veri analizinde snakemake getirdiği çözümler, fayda sağlayabilecek iyi pratik uygulamasından bahsedilmiştir.

Her bir uygulama, örnek iş dosyası, konuyla ilgili bilgi, çalıştırılan komutlar ve çıktıları kapsamaktadır. Tüm bu bilgiler uygulama içerisinde yer alan github sayfasında yer almaktadır.

https://github.com/emrahkyn/snakemake_hpc_tutorial

Ayrıca, 16 Eylül, 2021 tarihinde detayları aşağıda linkte belirtilen sunumda bu uygulamalar gösterilmiştir.

https://indico.truba.gov.tr/event/48/

Uygulama 1: Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) kümesinde örnek iş koşturma

Amaç:

Bu uygulamada, TRUBA YBH kümesine basit bir iş dosyası hazırlanıp koşturulması sağlanacak, bir iş dosyasının olması gereken temel özelliklerinden bahsedilecektir.

Kaynak:

Uygulama-1

Bilgi:

YBH Temel Bileşenleri

YBH, temel olarak kullanıcı arayüzü, iş planlayıcı (denetleyici) ve hesaplama uçları bileşenlerinden oluşmaktadır. Kullanıcının yapmak istediği hesaplama ise iş olarak adlandırılmaktadır.

Kullanıcının YBH ile etkileşimi kullanıcı arayüzü (TRUBA için levrek1) sunucusu üzerinden olmaktadır. Yeni bir iş yollama, küme üzerinde hesaplama yapılan (koşturulan) işin durumu, devam eden işin sonlandırılması, ihtiyaç duyulan ortam (yazılım, kütüphane, araç) kurulması vb işler bu sunucu üzerinde yapılmaktadır.

Kullanıcı bir iş yolladığında bu iş kullanıcı arayüzünde değil hesaplama uçlarında koşturulmaktadır. Hesaplama uçları kendi içerisinde gruplandırılır (örneğin aynı marka/model fiziksel sunucuların aynı grupta yer alması gibi) ve kullanıcı işini bu gruptan (iş dosyasında partition olarak ifade edilir, örn: mid2, barbun, long) birine yollar. İş dosyası hazırlarken kaç hesaplama ucu, kaç çekirdek, ne kadar bellek ve işin tahminen ortalama ne kadar süreceği gibi bilgilere bağlı olarak hesaplama uçları belirlenir ve hesaplamalar bu uçlar üzerindeki çekirdekler üzerinde yapılır. TRUBA’da sardalya, mercan, barbun vb ismindeki sunucular hesaplama uçlarıdır.

İş planlayıcı (denetleyici) ise temelde kuyruk yönetim sistemlerinde olduğu gibi kullanıcının bilgileri, gönderdiği işin özellikleri ve kümenin durumu (hesaplama uçlarının kullanım yoğunluğu) gibi bilgilere göre kaynakları belirler ve hesabın bu kaynaklar üzerinde yapılmasını sağlar. TRUBA’da bunun için SLURM kullanılmaktadır.

İşin (Run) Özellikleri

“Merhaba dünya”, yazdırmak yeni bir ortam/programalama dili öğrenildiğinde sıklıkla kullanılan bir örnektir. Bu uygulama için bir iş dosyası hazırlanacak ve küme üzerinde koşturularak hesaplama ucu üzerinde çalıştırılması sağlanacaktır. Bunun için temel olarak:

 1. İşin hangi hesaplama grubunda, kaç hesaplama ucu ve çekirdeği üzerinde, ne kadar tahmini süre çalışacağı tanımlanmalıdır.

 2. Kodun çalışması için ortamın hazırlanması (PATH, LIBRARY vb.) sağlanmalıdır.

 3. İşin çıktı (output) dosyasının yazılacağı dizin, koşturulan işin çıktı ve hata dosyalarının tutulması (log) gerekmektedir.

Dosyalar ve Komutlar:

• test.slurm, örnek iş dosyası. Hesap adını (#SBATCH -A emrah) kendi kullanıcı adınız olacak
• hello_world.py, örnek kod parçacığı
• test.out, iş tamamlandıktan sonra üretilen çıktı dosyası
• readMe: Çalıştırılan komutlar ve çıktılar
git clone https://github.com/emrahkyn/snakemake_hpc_tutorial.git
cd exp1
sbatch test.slurm
squeue

Uyarılar:

 • Kullanıcı arayüzü sunucusu (levrek1), işlerin yönetimi ve yazılımların kurulması için ayrılmıştır. Burada işleri koşturmak, sunucu üzerinde ki kaynakları (cpu, ram) tüketeceğinden dolayı diğer kullanıcıların kümeyi kullanamaz haline getirme riski bulunmaktadir. Bu nedenle kullanıcı arayüzü üzerinde iş koşturmadan kaçınılmalıdır.

 • Olabildiğince 1 hesaplama ucu üzerinde işleri koşturmaya çalışınız. İşiniz 8 çekirdek gerektiriyorsa bunu 1 hesaplama ucu, 8 çekirdek şeklinde talep ediniz. MPI tarzı kütüphanelerin kullanımında birden fazla hesaplama ucu kullanmak anlamlı olabilir.

Uygulama 2: Ardışık hesaplamanın yapıldığı örnek iş koşturma

Amaç:

Bu uygulamada birbirini takip eden (bir sonraki hesaplamanın önceki hesabın bitmesini beklediği durum) örnek bir hesaplama iş betik dosyası kullanılarak hazırlanmıştır. İş akışı yönetim (workflow) araçları kullanmaksızın bu hesaplamanın nasıl yapılacağı gösterilmiş eksikleri belirtilip ne gibi sorunlarla karşılaşılabileceği tartışılmıştır.

Kaynak:

Uygulama-2

Bilgi:

Lokal bir bilgisayarda tipik bir hesaplama temel olarak şunları içerir:

 • girdi (dosya)

 • çıktı (dosya)

 • çalıştırılabilir kod (betik)

 • log

 • araç, yazılım (python)

Bu hesabın Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) üzerinde çalışabilmesi içinse slurm iş dosyası hazırlanmalıdır. Bu dosya içerisinde şunlar tanımlıdır:

 • kaynak gereksinimi (cpu, ram, zaman limiti, vb)

 • hangi hesap ve hangı grup bilgisayarda koşacağı (partition)

 • ortam değişkenlerinin tanımlanması (path gibi)

 • hangi hesaplamaların sırayla yapılacağı

Ardışık hesaplamalarda bu iş dosyasında hesaplar sırayla yazılır. İlk görevin (hesaplamanın) çıktı dosyası, bir sonraki görevin girdi dosyası olarak devam edecek şekilde bir iş akışı elle (manual) oluşturulur.

Her bir görev için gerekli ortamın (yazılım, araç, kütüphane) kurulumu kullanıcının ev dizininde yapması gereken bir süreçtir. Kullanıcı arayüzünde kullanıcının hesapları kısıtlıdır, diğer bir deyişle süper kullanıcı hakkı (root) verilmemiştir. Bu nedenle kurulum yapmak genel olarak sistemde mevcut derleyiciler (gnu, intel, vb) kullanılarak kaynak kod üzerinden yapılır, ancak bu paket yöneticisi (conda gibi) araçlar kullanılmadan yapılması zor ve zahmetli bir süreçtir. İşlemci mimarisine göre derleme yapmak, uygun kütüphaneleri ve versiyonlarını eklemek (dependency problem), yapılandırmada uygun parametreleri seçmek (configuration) dikkat isteyen bir durumdur.

Bu uygulamada blast veri tabanından seçilen bir protein için 3 ardışık görev slurm iş dosyasında tanımlanarak küme üzerinde koşturulmuştur. Görevler, girdi ve çıktı dosyalarına göre ardışık hale getirilmiştir. İlk ve son görevde python kütüphanesi, ikinci görevde ise blast kütüphanesi kullanılmıştır. Blast YBH ortamında hazır olmayan bir yazılımdır, bu nedenle kurulumun kullanıcı tarafında yapılması gerekmektedir. Gerekli ortam değişkenleri de iş dosyasında örnekte gösterildiği gibi yapıldıktan sonra ardışık işler tek betik dosyası içerisinde koşturulabilir ve sonuçları alınabilir.

Dosyalar ve Komutlar:

Mevcut dosya ve klasörler

 • input: iş akışı için gerekli girdi dosyaları (blastb gibi)

 • output: iş akışı sonrasında üretilen dosyalar

 • logs: ardışık hesaplarda oluşacak hataların tutulması için

 • scripts: çalışabilir dosyalar (python kodları)

 • sw: iş akışı için gerekli yazılımlar (psiblast)

 • test.slurm: iş dosyası

 • slurm-.out, slurm-.err: koşan işin çıktı ve hata dosyaları

 • readMe: çalıştırılan komutlar, çıktılar ve notlar

Komutlar

- sbatch test.slurm
- squeue
- tail -f slurm-7562851.* logs/*
- cat slurm-7562851.out
- cat slurm-7562851.err
- ls output

Uyarilar:

 • Özellikle root yetkisi olmadan kurulum yapmak zor bir iştir, linux işletim sistemleri ile gelen apt-get, yum gibi paket yöneticileri pratikte kullanılamaz. Kurulum yapılacak her bir kodun kaynak kodunu bulup o yazılama özgü direktifleri takip etmek gerekir. Derleme zaman alıcı bir süreçtir, bu örnekte yaklaşık 1 saat sürmüştür. Yüzlerce kütüphane ve yazılıma bağlıdır, derleyici seçimi, işlemci mimarisi, kütüphane özgün tanımlamalar gibi ileri düzey yapılandırma ister. Kaynak koddan derlemek o kümeye özgüdür, başka bir küme de işlemi tekrarlamak gerekir, bu nedenle taşınabilir (portable) ve tekrar üretilebilir (reproducable) değildir. Performans iyileştirme gibi özel bir durum yok ise paket yöneticisi kullanmak süreci hızlandıracaktır.

 • Ardışık iişlerin tek betik dosyasında yer alması konfigürasyonu zor bir örnektir, iş akışını takip etmek zordur.

 • Son iş hata almış olsa bile tekrar baştan bütün görevler çalıştırılır bu nedenle tekrar hesaplama yapılmaktadır.

 • Bazı hesaplar cpu yoğun, bazıları bellek yoğun özelliktedir, kimi kısa süre kimi ise çok uzun süre hesaplama gerektirir. Ardışık tüm hesaplara hesaba özgü sayıda çekirdek, bellek atamak gerekir.

 • Tek bir protein için bu örnek verilmiştir. On binlerce protein için bu işin ölçeklenebilir olması gerekmektedir (her bir protein için yeni bir iş dosyası hazırlamak gerek). Aynı klasör içerisinde on binler proteine özgü çıktı dosyaları, log dosyalarının oluşması takip edilebilirliği imkansız hale getirip sürecin yönetilebilir olmaktan çıkarmaktadır.

 • İş akışında herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde, örneğin yazılım versiyonu ya da bir parametre, bütün iş dosyalarında bu değişimi tek tek yapmak gerekecektir.

 • Ardışık hesapların arasına yeni bir hesap eklemek ya da çıkarmak sadece input ve output dosyalarını takip ederek oldukça zahmetli bir iştir.

Uygulama 3: Ardışık hesaplamalarda ölçeklenebilirlik

Amaç:

Bu uygulamada 3 protein için 3 tane ardışık hesaplama işi oluşturulacak ve on binlerce iş dosyası olduğunda oluşabilecek sorunlardan bahsedilecektir.

Kaynak:

Uygulama-3

Bilgi:

Geniş ölçekli (large-scale) bir veri analizinde ölçeklenebilirlik oldukça önemlidir. Hesaplamanın büyüklüğünü ardışık hesapların sayısı yanında kaç tane bu şekilde ardışık işin olduğu da tanımlar. On binlerce hesap bu şekilde yapılacaksa her biri için iş dosyası oluşturmak, isimlerini tek tek değiştirmek, sonuçlarını takip ve kontrol etmek pratik değildir. Nitekim 3 ardışık hesaplama olan 3 iş dosyası için:

 • 9 adet log dosyası

 • 9 adet çıktı dosyası

 • 6 adet slurm çıktı ve hata dosyası aynı dizinde oluşturulur.

Dosyalar ve Komutlar:

Mevcut dosya ve klasörler

 • input: iş akışı için gerekli girdi dosyaları (blastb gibi)

 • output: iş akışı sonrasında üretilen dosyalar

 • logs: ardışık hesaplarda oluşacak hataların tutulması için

 • scripts: çalışabilir dosyalar (python kodları)

 • *.slurm: her bir protein için hazırlanan iş dosyası

 • slurm-*.out, slurm-*.err: koşan işin çıktı ve hata dosyaları

 • readMe: çalıştırılan komutlar, çıktılar ve notlar

Komutlar

sbatch P01008.slurm, sbatch P22033.slurm, sbatch P68871.slurm
squeue
cat slurm-756299*.out
ls logs, ls output

Uyarilar:

 • 20.000 protein, 10 ardışıl hesaplama için 200.000 log ve çıktı dosyası oluşacak demektir, 20.000 iş dosyasını hazırlamak, tek tek yollamak, sonuçları takip etmek, hata ile bitenleri tekrar yollayıp yönetmek oldukça zordur.

Uygulama 4: Tek hesaplı basit iş akışı örneği (Snakemake)

Amaç:

İş akışı yöneticisi (snakemake) için çok basit bir hesap oluşturup YBH üzerinde çalıştırılacak ve temel özelliklerinden bahsedilecektir. Snakemake temel komutları ile temel giriş yapılacaktır.

Kaynak:

Uygulama-4

Bilgi:

İş akışı yöneticisi, Snakemake, python dili temel alınarak tekrar üretibilen (platform bağımsız çalıştığında aynı sonucu veren) ve ölçeklenebilir (çok sayıda iş ve ardışık hesaplama) bir akış diagramı üretmek için kullanılan bir araçtır. İş akışında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın yalnızca yüksek başarımlı hesaplama da değil, aynı zamanda bulut bilişimi, grid hesaplama, lokal sunucuda çalıştırmayı da destekleyen esnek bir araçtır. Bu örnekte tek hesaplı bir iş akışı diagramı snakemake için oluşturulup lokalde ve YBH üzerinde nasıl çalıştığı gösterilmiştir. Örnek bir girdi dosyası basit bir python kodu ile işlenerek kaç adet satır olduğu hesaplanmış ve sonuç yine bir çıktı dosyasına yazılmıştır.

İş akışı, Snakefile adı verilen dosya içerisinde oluşturulur. Her bir hesaplama rule ön eki ile tanımlanır ve bu hesaplamaya ait girdi, çıktı ve çalıştırılacak komut yaml örneğinde olduğu gibi hazırlanır. YBH üzerinde iş koşturulduğunda slurm iş dosyasının logları, üretilecek çıktılar, hesaplamaya ait log dosyaları aynı dizin üzerinde oluşturulur.

Dosyalar ve Komutlar:

Mevcut dosya ve klasörler
 • textInputFile: iş akışı için gerekli girdi dosyası

 • textOutputFile: iş akışı sonrasında üretilen dosya

 • task1.err: tek hesapta oluşan hataların tutulması için log dosyası

 • countLines.py: çalışabilir dosyala

 • slurm-.out, slurm-.err: koşan işin çıktı ve hata dosyaları

 • Snakefile: iş akışını tanımlayan dosya

 • readMe: çalıştırılan komutlar, çıktılar ve notlar

Komutlar
 • YBH ve Snakemake bağımsız hesabı lokalde çalıştırmak için
  • python countLines.py textInputFile textOutputFile

 • Snakemake çalışma ortamını aktif etmek için
  • source ~/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh

  • conda activate snakemake

 • Snakemake ile lokalde çalıştırmak için
  • snakemake -j 1

 • Snakemake ile YBH üzerinde koşturmak için
  • snakemake -j 1 –cluster “sbatch -A emrah -p sardalya -n 1 -J test.job” - squeue

Uyarilar:

 • YBH üzerine iş gönderildiğine squeue ile işin durumunu, oluşturulan slurm dosyası (slurm-.out) ile işin nasıl ilerlediğini takip edebilirsiniz. Bu dosya oluşmadıysa Snakemake, slurm üzerinden işinizi kümeye gönderememiş demektir, bu durumda özellikle –cluster ile gönderdiğiniz bilgileri kontrol ediniz.

 • .snakemake/log dizini altında snakemake komutu ile çalıştırdığınız her bir hesaplamanın çıktısı burada yer alan dosyaya yazılmaktadır (örn: .snakemake/log/2021-09-05T131457.207403.snakemake.log)

Uygulama 5: Çok hesaplı iş akışı örneği (Snakemake ve Conda)

Amaç:

Snakemake iş akışı yöneticisi ve Conda paket yöneticisinin birlikte kullanıldığı, örnek bir hesap üzerinden 3 protein için küme üzerinde iş koşturulacak, tipik bir iş akışı için gerekli bilgiler tanıtılacaktır.

Kaynak:

Uygulama-5

Bilgi:

Aşağıda Şekil 1’de Snakemake tarafından hazırlanan hesaplama için oluşturulan iş akışı diagramı verilmiştir. Bu uygulamada 3 protein için (P010008, P22033 ve P68871) her birinde 3 ayrı hesabın yapıldığı (query_fasta, psiblast ve get_blasthits) bir örnek verilmiştir. Şekilden anlaşılacağı üzere iş akışı query_fasta ile başlamakta ve get_blasthits ile sonlanmaktadır. Hesaplardan get_blasthits başlaması için önceki her 2 hesabın bitmesi gerekmektedir. En sonda yer alan all hesabı özel bir tanımlama olup farklı proteinler için iş akışını bağlamakta kullanılmaktadır, özetle tüm proteinler için son hesap olan get_blasthits tamamlanınca işin biteceğini söyler.

Burada her bir hesap parçacığı için Snakemake bir slurm iş dosyası (önceki uygulamalarda elle hazırlanmıştı) hazırlar ve Slurm iş yöneticisi ile konuşarak işin koşturulması, durumunun takip edilmesi ve tamamlandığında diğer hesap için benzer işlerin yönetilmesini bizim yerimize yapar. Aşağıda örnekte yer alan toplam 10 hesap için 10 ayrı iş dosyası hazırlar, her bir iş dosyası birbirinden bağımsız olduğundan talep ettiği kaynak, kodun çalıştırılacağı ortam, girdi ve çıktı dosyaları birbirinden bağımsız tanımlanabilir yapıdadır. Yapısal bir iş tanımı dosyası ile bu iş akışı hesabının tanımlanacak bir liste ile tüm proteinler için koşturulması kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu, büyük ölçekte veri analizinda büyük esneklik sağlamaktadır.

../../_images/pipeline1.png

Şekil 1. Örnek iş akışı diagramı

İş paketi yöneticisi (conda), kullanıcı arayüzünde kullanıcı tarafından bir yükleme yapılmaksızın gerekli ortamın kurulması, çevre değişkenlerinin tanımlanmasından sorumludur. Bir yaml dosyası üzerinden istenilen versiyonda yazılım belirtilen repo’dan indirilerek kurulum yapılır. Uygulamada geçen örnek yaml dosyası aşağıda verilmiştir. Özetle, bioconda reposundan blast’ın 2.9.0 versiyonunu kur demektir. Snakemake, conda paket yöneticisi ile entegredir, Snakefile içerisinde her bir rule altında conda değişkeni ile yaml dosyası verilerek iş akışında ki her bir görev için ayrı ortamları tanımlamaya olanak sağlar. Benzer şekilde rule altında resources değişkeni ile her bir hesap için ayrı ayrı kaynak talebinde bulunabilir. Örneğin, “cpus=8, time_min=300” ile o hesap için 8 çekirdek talep edileceği, hesaplamanın da 300 sn süreceği belirtilmiş olur.

name: blast
channels:
 - bioconda
dependencies:
- blast = 2.9.0

Snakemake, python tabanlı bir tanımla dilidir. Bu nedenle Snakefile içerisine python kod parçaları yazılabileceği gibi, tüm hesaplar için gerekli parametrelerin ayrı bir config dosyasında tutulup kullanılması sağlanabilir. Aşağıda örnek bir config dosyası verilmiştir. Bu config dosyasında tanımlı tüm değişkenler Snakefile içerisinden alınabilmektedir, bu hem okunabilirliği oldukça kolaylaştırır hem de bir değişkende yapılan değişimin tüm iş dosyalarında otomatik yapılmasını sağlar.

#general config
query_ids: ["P01008", "P22033", "P68871"]
workdir: /truba/home/emrah/WORKFOLDER/TEST/TUTORIAL_0921/exp5

##blast
blastdb: "/truba/home/emrah/shared/blastdb/all_eu.fasta"
outfmt: "0"
max_target_seqs: "5000"
num_iterations: "2"

##parse blast
blast_hit_number: "1000"

Son olarak çıktı dosyalarının kendi içerisinde organize bir şekilde (kendi klasöründe tutulacak şekilde) tutulması Snakemake tarafından yapılmaktadır. O dizin yok ise otomatik şekilde oluşturulması sağlanır.

Dosyalar ve Komutlar:

Mevcut dosya ve klasörler
 • output: iş akışı esnasında üretilen çıktı dosyaları

 • envs: Hesapların yapılması için kurulacak ortamların/yazılımların yer aldığı yaml dosyası

 • logs: iş akışı şemasında yer alan tüm hesapların log dosyalarının tutulduğu klasör

 • scripts: çalışabilir dosyaların yer aldığı klasör

 • slurm-.out, slurm-.err: koşan işin çıktı ve hata dosyaları

 • Snakefile: iş akışını tanımlayan dosya

 • readMe: çalıştırılan komutlar, çıktılar ve notlar

 • config.yml: Hesaplar için tanımlı parametreler

 • workflow.svg: iş akışını gösterir Snakemake tarafından oluşturulan resim

Komutlar

 • İşlerin gönderilmeden önce kontrolü amacı ile çalıştırılması
  • snakemake -j 3 –use-conda –cluster “sbatch -A emrah -p sardalya -n 4 -J test.job -t 30:00” –keep-going  –dry-run

 • Aynı anda 3 iş çalıştırabilecek şekilde conda paket yöneticisi ile birlikte hesapların çalıştırılmaya başlanması
  • snakemake -j 3 –use-conda –cluster “sbatch -A emrah -p sardalya -n 4 -J tes t.job -t 30:00” –keep-going

 • Kuyruktaki işlerin durumunun sorgulanması
  • squeue

 • Her bir protein için işler kendi klasöründe yer alacak şekilde oluşturulur.
  • ls output

Uyarilar:

 İş akışı yöneticisi kullanmanın en büyük avantajlarından biri tekrar hesaplamanın önüne geçmektir. Örneğin akışında ki P01008 proteinin için son hesap olan get_blasthits manuel bir şekilde sonlandırılıp işler tekrar çalıştırılırsa, bu durumda önceki hesapların (query_fasta, psiblast) tekrar yapılmasına gerek olmayacaktır. Dry-run ile çalıştırıldığında sadece bu hesap için çalıştırılacağı görünecektir.
• Snakemake bir hesabın bitip bitmediğini çıktı dosyasının olup olmadığına bakarak anlar. Eğer bir öldüyse ve hata log yerine output dosyasının içine yazıyorsa sorunun nereden kaynaklandığı bulunamaz. Çünkü snakemake bitmeyen o hesaba ait tüm çıktı dosyalarını silerek süreci tamamlar.

Uygulama 6: Snakemake ile gerçek uygulama – Phylogeny

Amaç:

Sabancı Üniversitesi Adebali Lab olarak büyük ölçekli veri analizinde kullandığımız iş akışı örneği gösterilip ileri düzey yapılandırma örnekleri ile snakemake ve conda’nın bu kapsamda sağladığı avantajlardan bahsedilecektir.

Kaynak:

Uygulama-6

Bilgi:

Büyük ölçekli veri analizinda Snakemake ve Conda’nın sağladığı önceki uygulamalarda bahsedilen avantajlara ek olarak araştırmacıların kullanabileceği diğer özellikler aşağıda listelenmiştir.

1. Taşınabilirlik Lokal sunucuda, YBH kümesinde, bulut veya grid hesaplama üzerinde iş akışında (workflow) herhangi bir değişiklik yapmadan çalışabilir. Bu araştırmada basit değişiklikle ilgili hesaplama hem Sabancı üniversitesi hem de TRUBA üzerinde YBH kümesinde çalışabilmektedir. Örn: config klasörü içerisinde slurm_sabancı ve slurm_truba

2. Ölçeklenebilirlik Bir protein için hazırlanan iş akışı, bir değişiklik yapılmadan tüm proteinler için de kolayca uygulanabilir. Benzer şekilde herhangi bir hesaplama için farklı parametreler verilerek de bu işin yapılmasına olanak sağlar. Örn: config.yml dosyası içerisinde ki query_ids ve weights dizi değişkenleri

3. Tekrar üretebilirlik ve Dağıtabilirlik Bir hesaplamanın tekrar çalıştırıldığında aynı sonucu üretmesi önemlidir. Aynı sonucu üretmek ise, girdi dosyası ve parametrelerin aynı olması yanında kullanılan yazılımın versiyonuna da bağlıdır. Paket yöneticisi (conda) kullanılarak ortamın hazırlanması, iş akışının standard bir şekilde verilmesi tekrar üretebilirliği sağlamaktadır. Örn: envs klasörü içerisinde blastp.yml, rules içerisinde psiblast.smk dosyaları

Snakemake, pek çok dosyayı içerisinde barındıran bir yapıdır, hangi dosyaların hangi klasör altında yer almasına yönelik bir rehber de bulunmaktadır. Buna uygun iş akışı hazırlandığında dağıtabilirlik ya da bir başkası tarafından anlaşılabilirlik kolaylaşmaktadır. Bu uygulamada paylaşılan iş akışı bu rehbere uygun tutulmaya çalışılmıştır.

Rehber: https://snakemake.readthedocs.io/en/stable/snakefiles/deployment.html

4. Mükerrer hesaplamanın önüne geçme On binlerce yapılan hesaplama da tek seferde tüm işlerin tamamlanması pek olanaklı değildir. Aynı hesaplar birden fazla çalıştırılması gerekebilir. Snakemake, eğer hesaplama üzerinde bir değişiklik yapılmadıysa (girdi dosyası, parametreler, aynı yazılım ve versiyon) bu durumda o hesabı tekrar yapmayacaktır. Mevcut dizinde o dosyanın olması önceden bu hesabın yapıldığını gösterir.

5. Önbellekleme Aynı iş akışında üretilen dosyaların kontrolünü Snakemake garanti etmektedir, hesaplama önceden yapılıyorsa tekrar yapmayacaktır. Ancak, yeni bir iş akışı hazırlandığında (ayrı bir kümede) bu hesap önceden yapılıyor mu buna bakacaktır. Bunun için girdi dosyası, parametreler ve kullanılan yazılımın hash kodu olusturulur ve önceden belirtilen dizinde md5sum benzeri kodları tutulur. İş akışının olduğu yerde fiziksel dosya oluşturmak yerine sembolik link atılır. Tekrar hesaplama yapıldığında snakemake önce kontrol eder, önbellekte varsa hesap yapmadan basitçe sembolik link atarak hesabı bitirmiş olur.

../../_images/pipeline2.png

Şekil 2. Phylogeny – İş akışı diagramı

6. Loglama & Performans İş akışında yer alan her bir iş için hem log hem de işin ne kadar sürdüğü ile ilgili benchmark sonuçları her bir kuralda (hesaplamada) tanımlanarak dosya içerisine alınabilir. İleride işlerin ne kadar sürdüğü ile ilgili analiz yapmak açısından faydalıdır. Örn: psiblast.smk dosyası

7. Singularity İş akışında yer alan her bir hesaplama için gerekli ortam talep edilen kaynakta (cpu, ram) konteynır (container) üzerinde hazırlanarak işlerin çalıştırılması sağlanır. Not: Henüz bu özelliğini TRUBA üzerinde çalıştırarak denemedik.

8. İzleme ve Raporlama Çok basit şekilde kurulumu gerçekleştirilen (Panoptes) bir sunucu üzerinden iş akışında devam eden, tamamlanan hesaplamalar web arayüzü üzerinden takip edilebilir. Örn: –wms-monitor Ayrıca, hesaplar tamamlandıktan sonra otomatik raporların oluşturulması konusunda da oldukça yeteneklidir.

9. Entegrasyon Verilerin tutulması lokalde ya da YBH üzerinde arşiv klasöründe tutulabileceği gibi S3 API destekli farklı bulut merkezlerinde obje depolama olarakta tutulabilir. Örn: snakemake –help

10. Python kodu çalıştırabilme İş akışının tanımlandığı Snakefile, python tabanlı olduğundan içerisinde python kodu da yazılabilir. Bu büyük bir esneklik kazandırmaktadir. Bu uygulama da olduğu gibi arşiv klasöründen önce o proteinin hesaplamasının yapılıp yapılmadığı kontrol edilebilir, yapıldıysa herhangi bir hesaplama bu protein için yapılmadan hızlı şekilde sürecin tamamlanması sağlanır. Örn: Snakefile dosyası içerisinde ki python fonksiyonu

İş akışı yöneticisi büyük ölçekli verilerin analizini standard bir şekilde oldukça otomatikleşteren bir çözüm sunmaktadır. Bunun yanında çok sayıda iş dosyasının (hesapların) hangi durumda kaldığını görmek aylarca sürecek hesaplamalarda ne kadarını tamamlandığını göstermesi açısından faydalıdır. Bunun için bir örnek diagram hazırlanmıştır (Şekil 3), yardımcı olur düşüncesiyle de bash betik kodları github üzerinden paylaşılmıştır.

../../_images/framework1.png

Şekil 3. Verinin arşivlenmesi ve yedeklenmesi

Genel olarak mevcut durumu özetleyen, hesabı biten işleri arşivleyen, yedekleyen örnek kodlar aşağıdan ulaşılabilir durumdadır. https://github.com/CompGenomeLab/phylogeny-snakemake/tree/main/resources/query_ids

Dosyalar ve Komutlar:

Mevcut dosya ve klasörler

../../_images/directory1.png

Komutlar

git clone
vi config.yml
snakemake --use-conda --cache --profile ../config/slurm_truba –dry-run
snakemake --use-conda --cache --profile ../config/slurm_truba --dry-run --wms-monitor http://ephesus.sabanciuniv.edu:5000

SONUÇ

 • Büyük ölçekli veri analizlerinde, bir araç kullanmadan (snakemake, conda) hesaplama yapmak mümkün, ancak hiç pratik değil.

 • Snakemake & Conda, sadece iş akışı gerektiren hesaplamalar da değil, fazla sayıda iş/kaynak gerektiren tüm hesaplamalarda kullanılabilir.

 • Hazırlık, öğrenme zaman alıcı bir süreç, uzun vadede sağladığı pek çok avantajla işleri çok kolaylaştırıyor.

 • Araştırma döngüsünde (iş akışında değişiklik, parametre havuzu, yazılım güncelleme, yeni girdi dosyaları) büyük avantaj sağlar.