Apache Spark Kılavuzu

TRUBA altyapısında bir Spark kümesini bağımsız modda çalıştırabilir ve çalıştırdığınız kümeye iş gönderebilirsiniz.

Apache Spark’ın indirilmesi ve yapılandırılması

Güncel Spark versiyonunu web sitesinden indirin. Bu belgede aşağıdaki versiyonlar kullanılmıştır:

  • Spark release 3.1.2

  • Pre-built for Hadoop 2.7

cd # Geçerli çalışma dizinini home dizininize değiştirin.
wget https://ftp.itu.edu.tr/Mirror/Apache/spark/spark-3.1.2/spark-3.1.2-bin-hadoop2.7.tgz
tar -xvzf spark-3.1.2-bin-hadoop2.7.tgz
rm spark-3.1.2-bin-hadoop2.7.tgz
mv spark-3.1.2-bin-hadoop2.7 spark

Spark master ve worker düğümleri için log dizinlerini düzenlemek gereklidir.

mkdir /truba_scratch/$USER/spark-log-dir
cd /truba/home/$USER/spark/conf
cp spark-env.sh.template spark-env.sh

spark-env.sh dosyasını düzenleyerek dosyanın sonuna şu satırı ekleyin:

spark-env.sh
SPARK_LOG_DIR="/truba_scratch/$USER/spark-log-dir/$(hostname)"

Uyarı

/truba_scratch dizininde bulunan dosyalar düzenli olarak silinmektedir. İlgili logları daha uzun süre saklamak istiyorsanız /truba/home/$USER/spark-log-dir dizinini oluşturup spark-env.sh dosyasına eklediğiniz satırı SPARK_LOG_DIR="/truba/home/$USER/spark-log-dir/$(hostname)" olarak değiştirebilirsiniz.

/truba/home/$USER/spark/sbin/start-worker.sh dosyasının worker düğümlerinin arka planda çalışacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. İstediğiniz düzenleyiciyi kullanarak dosyanın sonuna şu satırı ekleyin:

start-worker.sh
sleep infinity

Conda sanal ortamı kullanarak çalışma

TRUBA altyapısında Anaconda kullanarak yarattığınız sanal ortama PySpark yükleyebilirsiniz.

Not

Sanal ortam kullanarak belirli bir Python sürümü için bir Python kurulumu ve bir dizi ek paket içeren bağımsız bir dizin ağacı yaratabilirsiniz. Bu sayede farklı uygulamalarınız için farklı sanal ortamlar yaratarak çakışan gereksinimlerin oluşmasını önlersiniz.

Kütüphanelerin Kurulumu

Uyarı

Belgenin geri kalanda ev dizinine Miniconda kurulumu yapılmış kabul edilmektedir. Ev dizininizde Miniconda kurulu değilse kurulumu Python Kılavuzu’nu takip ederek yapabilirsiniz.

Mevcut shell oturumunuzda conda’nın temel ortamını etkinleştirin.

eval "$(/truba/home/$USER/miniconda3/bin/conda shell.bash hook)"

Conda kullanarak sanal ortam yaratın ve yarattığınız ortamı aktifleştirin.

conda create --name spark-env
conda activate spark-env
conda list

Çalışmanız için gerekli paketleri kurun.

conda install python=3.8 # PyArrow Python uyumluluğunu kontrol edin.
conda install -c conda-forge pyspark
conda list # PySpark versiyonunu kontrol edin.

Not: İstediğiniz zaman sanal ortamı kaldırıp baştan başlayabilirsiniz.

Not

İstediğiniz zaman sanal ortamı kaldırıp baştan başlayabilirsiniz:

conda deactivate
conda remove -n spark-env --all
conda create --name spark-env
conda activate spark-env

sbatch kullanarak Spark kümesine iş gönderme

Uyarı

Bu bölümde sbatch kullanarak Hamsi kümesinde Spark kümesi yaratılması ve çalışan kaynaklara iş gönderilmesi anlatılmaktadır. Diğer kümeler için aşağıda verilen örnek kodlar yönergelere uygun olarak değiştirilmelidir.

Spark kümesi başlatma ve master düğüm arayüzüne bağlanma

/truba/home/$USER/spark/start-spark-cluster-hamsi.sh dosyasını oluşturup düzenleyin:

Not

Betikteki [USERNAME] yer tutucusunu kullanıcı adınızla değiştirin.

Uyarı

--memory opsiyonunu kullanırken node üzerinde talep ettiğiniz hafızayı dikkate alınız.

start-spark-cluster-hamsi.sh
#! /bin/bash
#SBATCH -p hamsi
#SBATCH -A [USERNAME]
#SBATCH -J spark-test-hamsi
#SBATCH -o spark-test-hamsi.out
#SBATCH -N 3
#SBATCH --ntasks-per-node=1
#SBATCH --cpus-per-task=28
#SBATCH --time=0:10:00

# Activate conda environment
eval "$(/truba/home/$USER/miniconda3/bin/conda shell.bash hook)"
conda activate spark-env

# Start Spark cluster
rm -rf /truba_scratch/$USER/spark-log-dir/*
MASTER_HOST="$(hostname)"
echo $MASTER_HOST
/truba/home/$USER/spark/sbin/start-master.sh
srun /truba/home/$USER/spark/sbin/start-worker.sh spark://$MASTER_HOST:7077 --cores 28 --memory 96G &
# memory = [NODE_BASINA_ISTENEN_CEKIRDEK_SAYISI]/[NODE_UZERINDEKI_TOPLAM_CEKIRDEK_SAYISI]

sleep infinity

İşi kuyruğa gönderin ve gönderdiğiniz işin durumunu kontrol edin:

sbatch start-spark-cluster-hamsi.sh
squeue

Master düğüm nodelist’teki ilk node’da çalışacaktır (örn. hamsi88). Bu node’u iş çalışmaya başladıktan sonra spark-test-hamsi.out dosyasından öğrenebilirsiniz. ..

Master düğüm arayüzüne erişmek isterseniz 8080 portu için levrek1 arayüz sunucusu üzerinden ssh tüneli oluşturabilirsiniz.

Yerel bilgisayar terminali
ssh -N -L 8080:[HOSTNAME]:[PORT] 172.16.7.1

Not

İlgili node’da 8080 portu kullanımdaysa arayüze farklı bir port kullanarak erişmek gerekir. İlgili port numarasını bulmak için spark-test-hamsi.out dosyasından master düğüm loglarının nerede olduğunu öğrendikten sonra bu logları inceleyebilirsiniz.

Yerel bilgisayar web tarayıcınızda http://localhost:8080 üzerinden master düğüm arayüzüne bağlanabilirsiniz.

../../_images/web-interface.png

sbatch kodunda Spark kümesine iş gönderme

Spark kümesi başlatmak için kullanılan betik dosyası bir Spark uygulaması kümede çalıştırılmak üzere düzenlenebilir.

Örnek: Pi sayısı hesaplama

/truba/home/$USER/spark/submit-pi-hamsi.sh dosyasını oluşturup düzenleyin:

Not

Betikteki [USERNAME] yer tutucusunu kullanıcı adınızla değiştirin.

Uyarı

  • --memory opsiyonunu kullanırken node üzerinde talep ettiğiniz hafızayı dikkate alınız.

  • Node sayısı, görev sayısı ve görev başına düşen çekirdek sayısını değiştirirseniz --total-executor-cores parametresini doğru hesaplayarak güncelleyiniz.

submit-pi-hamsi.sh
#! /bin/bash
#SBATCH -p hamsi
#SBATCH -A [USERNAME]
#SBATCH -J spark-test-pi-hamsi
#SBATCH -o spark-test-pi-hamsi.out
#SBATCH -N 3
#SBATCH --ntasks-per-node=1
#SBATCH --cpus-per-task=28
#SBATCH --time=0:10:00

# Activate conda environment
eval "$(/truba/home/$USER/miniconda3/bin/conda shell.bash hook)"
conda activate spark-env

# Start Spark cluster
rm -rf /truba_scratch/$USER/spark-log-dir/*
MASTER_HOST="$(hostname)"
echo $MASTER_HOST
/truba/home/$USER/spark/sbin/start-master.sh
srun /truba/home/$USER/spark/sbin/start-worker.sh spark://$MASTER_HOST:7077 --cores 28 --memory 96G &
# memory = [NODE_BASINA_ISTENEN_CEKIRDEK_SAYISI]/[NODE_UZERINDEKI_TOPLAM_CEKIRDEK_SAYISI]

# Submit Spark application
spark-submit --master spark://$MASTER_HOST:7077 --total-executor-cores 84 examples/src/main/python/pi.py 100
# total-executor-cores = [NODE_SAYISI]*[NODE_BASINA_DUSEN_GOREV_SAYISI]*[GOREV_BASINA_DUSEN_CEKIRDEK_SAYISI]

İşi kuyruğa gönderin ve gönderdiğiniz işin durumunu kontrol edin.

sbatch submit-pi-hamsi.sh
squeue

İş bittikten sonra terminal çıktısını görüntüleyin.

cat spark-test-pi-hamsi.out
Örnek: Temel SQL özelliklerini kullanma

/truba/home/$USER/spark/submit-sql-hamsi.sh dosyasını oluşturup düzenleyin:

Not

Betikteki [USERNAME] yer tutucusunu kullanıcı adınızla değiştirin.

Uyarı

  • --memory opsiyonunu kullanırken node üzerinde talep ettiğiniz hafızayı dikkate alınız.

  • Node sayısı, görev sayısı ve görev başına düşen çekirdek sayısını değiştirirseniz --total-executor-cores parametresini doğru hesaplayarak güncelleyiniz.

submit-sql-hamsi.sh
#! /bin/bash
#SBATCH -p hamsi
#SBATCH -A [USERNAME]
#SBATCH -J spark-test-sql-hamsi
#SBATCH -o spark-test-sql-hamsi.out
#SBATCH -N 3
#SBATCH --ntasks-per-node=1
#SBATCH --cpus-per-task=28
#SBATCH --time=0:10:00

# Activate conda environment
eval "$(/truba/home/$USER/miniconda3/bin/conda shell.bash hook)"
conda activate spark-env

# Start Spark cluster
rm -rf /truba_scratch/$USER/spark-log-dir/*
MASTER_HOST="$(hostname)"
echo $MASTER_HOST
/truba/home/$USER/spark/sbin/start-master.sh
srun /truba/home/$USER/spark/sbin/start-worker.sh spark://$MASTER_HOST:7077 --cores 28 --memory 96G &
# memory = [NODE_BASINA_ISTENEN_CEKIRDEK_SAYISI]/[NODE_UZERINDEKI_TOPLAM_CEKIRDEK_SAYISI]

# Submit Spark application
spark-submit --master spark://$MASTER_HOST:7077 --total-executor-cores 84 examples/src/main/python/sql/basic.py
# total-executor-cores = [NODE_SAYISI]*[NODE_BASINA_DUSEN_GOREV_SAYISI]*[GOREV_BASINA_DUSEN_CEKIRDEK_SAYISI]

İşi kuyruğa gönderin ve gönderdiğiniz işin durumunu kontrol edin.

sbatch submit-sql-hamsi.sh
squeue

İş bittikten sonra terminal çıktısını görüntüleyin.

cat spark-test-sql-hamsi.out

--executor-memory opsiyonu

spark-submit ile Spark kümesine uygulama çalıştırdığınızda her bir worker düğümünde çalışacak executor’lar için varsayılan hafıza değerini --executor-memory opsiyonunu kullanarak değiştirebilirsiniz.

spark-submit --master spark://$MASTER_HOST:7077 --total-executor-cores 84 --executor-memory 16G my-spark-application.py